Bydgoszcz 13 mar 14:56 | Redaktor
Jeden procent pozostaw w Bydgoszczy

fot. Anna Kopeć

Coroczne wypełnianie zeznań podatkowych to okazja, aby oddać jeden procent podatku potrzebującym. Które z bydgoskich organizacji można w ten sposób wspomóc? Mimo że na wypełnienie PIT-u mamy jeszcze trochę czasu, warto się nad tym zastanowić już teraz.

Jeden procent podatku możemy przekazywać organizacjom pożytku publicznego już od kilkunastu lat. Mimo że nic nas to nie kosztuje, wciąż nie wszyscy korzystają z tej okazji. Ilu bydgoszczan przekazuje swój procent podatku potrzebującym? – W rocznych zeznaniach podatkowych złożonych w urzędach skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. (zeznania dotyczące 2016 roku) z możliwości takiej skorzystało 506 522 podatników. Kwota, którą otrzymały organizacje, wyniosła w 2017 r. 28.637.500 złotych – mówi Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Po raz pierwszy jeden procent podatku można było przekazać w 2004 roku. Początkowo z możliwości tej korzystało niewiele osób. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w pierwszym roku jeden procent potrzebującym oddało jedynie 0,33 procenta podatników. W kolejnych latach – dzięki coraz większej świadomości społecznej i kampaniom podkreślającym wagę jednego procenta –liczba ta rosła. Ostatecznie, w rozliczeniu za 2016 rok potrzebujących w ten sposób wspomogło 50 procent podatników. 

Miliony dla największych fundacji

Jeden procent podatku może wspomóc ubogich czy zmagających się z chorobami, ale też fundacje działające na rzecz kultury, wspierające młodych sportowców i zajmujące się losem pokrzywdzonych zwierząt. Możemy pomagać zarówno dużym fundacjom, jak i konkretnym osobom zmagającym się z trudną sytuacją zdrowotną czy wymagającym pomocy materialnej. Z danych udostępnionych przez ministerstwo wynika, że najwięcej Polaków przekazuje jeden procent na fundacje wspierające osoby niepełnosprawne. Jakiego rzędu kwoty otrzymują one z tytułu jednego procenta? W 2017 roku (za rozliczenia z 2016) najwięcej, bo niemal 149 milionów złotych, otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, kolejne pozycje na liście to Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – ponad 29 milionów złotych – i Fundacja Avalon – niemal 28 milionów złotych. Tak duże kwoty trafiają do największych, ogólnopolskich fundacji. Ile udaje się uzyskać bydgoskim organizacjom? Spośród bydgoskich organizacji, największą kwotę, bo pół miliona złotych, otrzymało Hospicjum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników. W czołówce fundacji wspieranych przez mieszkańców województwa plasują się jednak największe fundacje ogólnopolskie – „Zdążyć z pomocą”, „Słoneczko” i „Avalon”. 

Wspierajmy lokalnie 

Bydgoski ratusz zachęca, aby jeden procent swojego podatku pozostawić w Bydgoszczy. Aby dopingować mieszkańców miasta do takiego działania, pod koniec stycznia na rynku w Starym Fordonie zorganizowano happening pod hasłem „Zostaw swój 1% w Bydgoszczy”. Na tym polu jest jednak sporo do zrobienia – nie tylko w kwestii zachęcania do wspierania lokalnych organizacji, ale do przekazywania jednego procenta w ogóle. Urząd Miasta informuje, że w ostatnich latach jeden procent podatku na cele charytatywne oddawało średnio tylko ok. 140 tys. podatników z Bydgoszczy i okolic. Organizacje pozarządowe w 2016 r. i 2017 r. otrzymały z tego tytułu wsparcie w wysokości ok. 18 mln zł, ale gdyby wszyscy podatnicy przekazali swój jeden procent, kwota ta mogłaby być dwukrotnie wyższa. 

Bydgoskich organizacji pożytku publicznego, które czekają na jeden procent, jest kilkaset – swoją część podatku można przekazać na duże fundacje, których budżet opiera się na wpływach z tego tytułu, ale też mniejsze organizacje, dla których jeden procent podatku jest kolejnym z wielu źródeł finansowania. Jedną z nich jest fundacja Bezpieczny Świat (KRS 0000324859), której celem jest inicjowanie, wdrażanie i promowanie akcji bezpośrednio lub pośrednio związanych z tematem bezpieczeństwa. Fundacja wydała książkę dla najmłodszych przybliżającą zasady ruchu drogowego, ale nie zamyka się też na inne formy pomocy – udziela m.in. bezpłatnej pomocy prawnej. – Ludzie przychodzą najczęściej ze sprawami rodzinnymi, czasami też sprawami majątkowymi. Prowadziliśmy też akcję „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie”, przy których współpracowaliśmy z bydgoskim WORD-em. Zgłaszają się do nas ludzie z różnymi problemami, pomagamy też najuboższym w trudnej sytuacji zdrowotnej, którzy nie mogą sobie poradzić np. z wynajęciem wózka inwalidzkiego czy chodzika – mówi Magdalena Florek, fundatorka „Bezpiecznego Świata”. 

Jak sama przyznaje, w przypadku ich działalności, kwoty uzyskiwane z tytułu jednego procenta są niewielkie i stanowią tylko część budżetu organizacji. – Są to niewielkie kwoty, rzędu około tysiąca złotych – mówi Magdalena Florek. 

Pomoc nie tylko chorym 

Inną inicjatywę przedstawia kolejne bydgoskie stowarzyszenie – fundacja Sanctus Paulus (KRS 0000408166) krzewiąca wartości chrześcijańskie. Organizacja promuje polskość na terenach, które kiedyś należały do Rzeczypospolitej, zajmuje się wspomaganiem tamtejszych rodzin oraz zaopatrywaniem szkół w pomoce naukowe. Sanctus Paulus dzięki pozyskanym z różnych źródeł środkom (także z 1%) wspiera budowę kościoła polskiego we Lwowie – jak mówią twórcy fundacji, religia to element spajający polską społeczność na tych terenach, dlatego powstanie kościoła jest kluczowe dla jej utrzymania.

Jednym procentem można też wspomóc bydgoskich sportowców, np. dla piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz (KRS 0000270261 cel szczegółowy: SP Zawisza Bydgoszcz 2994), na wspieranie zawodników na progu kariery oraz pomaganie im w trudnych momentach, tak, aby nie musieli rezygnować ze sportu. To niejedyna bydgoska organizacja sportowa, która pozyskuje w ten sposób środki. Na pomoc z jednego procenta podatku liczy też BKS Bydgoszcz (KRS 0000017807, cel szczegółowy: hokej na lodzie), który chciałby dzięki uzyskanym środkom wspomóc odbudowę hokeja w Bydgoszczy i zapewnić możliwość rozwoju hokejowej sekcji klubu. 

Na środki przekazane dzięki 1% podatku czekają również zwierzęta z bydgoskiego schroniska. Można im pomagać wpisując w PIT numer KRS OTOZ Animals Oddziału Kujawsko–Pomorskiego (KRS 0000069730). Aby pomoc dotarła do schroniska na Osowej Górze, trzeba jednak pamiętać o dopisku „Bydgoszcz”. Odpowiednie dopiski musimy także zawrzeć, gdy chcemy pomóc konkretnej potrzebującej osobie, a środki na ten cel zbierane są za pośrednictwem większej fundacji. Takim indywidualnym potrzebującym pomaga najczęściej bydgoski radny Ireneusz Nitkiewicz. – Staramy się wspólnie z żoną, aby jeden procent co roku przekazać komu innemu – mówi. – Dwa lata temu przekazaliśmy środki na leczenie syna znajomych, z kolei roku temu również na leczenie, tym razem córki innych znajomych. Nie mamy jednego celu, jednej organizacji – podkreśla.

Aby środki trafiły we właściwe ręce 

Numery KRS wszystkich organizacji pożytku publicznego, na które możemy przekazać jeden procent podatku, znajdziemy na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gdy już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać wyliczoną wcześniej kwotę, w rubryce „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wystarczy wpisać odpowiedni numer, a także kwotę, którą chcemy przekazać (nie może ona jednak przekroczyć jednego procenta należnego podatku) – wówczas pieniądze trafią do określonej fundacji. 

Przekazanie jednego procenta podatku nic nas nie kosztuje, warto jednak poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z różnymi organizacjami i zadbać, by środki trafiły na wybrany przez nas cel. W przeciwnym razie trafią do Skarbu Państwa i na to, na co zostaną przeznaczone, nie będziemy mieli wpływu.

Magdalena Liczkowska 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor