Bydgoszcz 19 kwi 08:17 | Redaktor
Nowe  ulgi w komunikacji [KOMUNIKAT ZDMiKP]

Materiał ilustracyjny/fot. Anna Kopeć

Od jutra (20 kwietnia) obowiązywać będą nowe ulgi w bydgoskiej komunikacji publicznej. Za darmo będą mogli jeździć autobusami tramwajami m.in. byli opozycjoniści i osoby represjonowane w PRL z powodów politycznych.

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ:

Miło nam przekazać informację, że od 20.04.2018 r. decyzją Rady Miasta Bydgoszczy zostaje rozszerzony katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Zwolnione z opłat będą:

  • osoby, o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), według brzmienia tej ustawy w dniu podjęcia niniejszej.

Zwolnienie na podstawie ważnej legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

oraz

  • osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych w brzmieniu nadanym odpowiednio art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, poz. 1386, poz. 38, poz. 2120 oraz z 2018 r. poz. 1321 i poz. 138)

Zwolnienie na podstawie decyzji kierującego Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Ponadto w przyszłym tygodniu radni miejscy rozpatrzą propozycję prezydenta, który chce dać ulgę dawcom przeszczepów.

Pficjalny Serwis Bydgoszczy poinformował: „Zgodnie z projektem uchwały, wkrótce z darmowych przejazdów będą mogli korzystać osoby zasłużeni dawcy przeszczepu czyli osoby, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż jeden raz oraz dawcy narządu.

- W ten sposób chcemy uhonorować osoby, które w sposób bezinteresowny, podobnie jak honorowi dawcy krwi przyczyniają się do ratowania życia innych chorych osób. To zaledwie drobny gest w porównaniu z tym, czego dokonują te osoby. Zasługują one na szczególny szacunek – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski”.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor