Bydgoszcz 16 kwi 20:24 | Redaktor
Studia z przyszłością  tylko na UTP

Delegacja UTP od lewej: dr inż. Katarzyna Sadowska, prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, mgr inż. Piotr Czyżewski/fot. UTP

Dwa kierunki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zdobyły certyfikat „Studia z przyszłością”.

Wyróżnione kierunki to przetwórstwo tworzyw sztucznych (studia I stopnia) z Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP oraz zielarstwo i fitoterpia (studia I stopnia) z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC podczas finałowej gali III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością" w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy wyróżniły najnowocześniejsze kierunki i koncepcje studiów na polskich uczelniach. UTP jako jedyny w regionie zdobył nagrodę dla dwóch kierunków.

Prof. Jadwiga Andrzejewska odbiera certyfikat „Studia z Przyszłością” z rąk Prof. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski) oraz Grażyny Kaczmarczyk (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)/fot. UTP 

 

 

 

 

 

Do programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” Fundacja wyróżnia kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i eksperci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Marek Bieliński odbiera certyfikat „Studia z Przyszłością” z rąk Grażyny Kaczmarczyk (prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)/fot. UTP

     

Zgodnie z § 5 Regulaminu certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:

  • wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • - jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • - jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
  • - wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
  • wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor