Historia 11 sie 2017 | Redaktor
Rocznica sowieckiego ludobójstwa na Polakach (1937–38)

Krzyż w Kuropatach pod Mińskiem - jednym z miejsc pochowania ofiar operacji antypolskiej NKWD / fot. Tomasz Sommer

11 sierpnia 1937 roku ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow wydał rozkaz 00485. Na jego podstawie mniejszość polska z terenów Związku Sowieckiego została poddana systematycznemu ludobójstwu. Do listopada 1938 r. Sowieci wymordowali ponad 111 tysięcy Polaków. Dziś mija 79 lat od początku akcji antypolskiej.

To był pierwszy akt ludobójczego terroru skierowanego przeciwko narodowi polskiemu w XX wieku – co istotne – zaplanowany i bezwzględnie przeprowadzony jeszcze przed II wojną światową.

[...]

Coraz silniejsze terrorem, totalitarne rządy bolszewickie nie tolerowały absolutnie żadnych form niezależności wśród narodów zamieszkujących tereny Związku Sowieckiego. Te natomiast wyraźnie kształtowały się wśród Polaków, rdzennych mieszkańców ziem I RP, którzy po traktacie ryskim z 1921 r. (ustalającym przebieg granicy Polski i ZSRS), nie opuścili dalekich Kresów i świadomie kultywowali tu jako mniejszość narodowa swoją odrębność etniczną i kulturową. [...]

Więcej czytaj w bieżącym wydaniu „Tygodnika Bydgoskiego” (25/26 2017, 10 sierpnia).

Marek Szymaniak

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor