Religia 7 lip 16:47 | Redaktor
O ojcu Chabielskim, początkach Oazy w Bydgoszczy i... intrygach SB

Sympozjum poświęcone postaci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego odbyło się w Bygdoszczy.

Sympozjum odbywa się w Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Jednym z pierwszych prelegentów był ks. Paweł Hoppe, który przedstawił początki i rozwój „Oazy” w Bydgoszczy. Wspomniał o roli o. Czesława Chabielskiego, jezuity działającego w kościele na pl. Kościeleckich.

Mówił również o powstaniu pierwszego kręgu „Domowego Kościoła” , czyli Oazy Rodzin. Mówił też o trudnościach, które sprawiała Służba Baezpieczeństwa, która usiłowała strzec modelu „wychowania socjalistycznego”.

Całość wczorajszej części sympozjum jest dostępna w materiale filmowym:

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor