Wydarzenia 13 cze 11:25 | Redaktor
Przedsiębiorstwo państwowe Pesa coraz bliżej

Pod koniec maja Pesa otrzymała homologację na pociąg link dla Deutsche Bahn/fot. Pesa Bydgoszcz

Należący do PFR Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw złożył oficjalny wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zgodę na przejęcie Pesy i jej spółek zależnych. To może być ostatni krok do upaństwowienia największego krajowego producenta taboru – podał rynek-kolejowy.pl.

Jak informuje UOKiK, „przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegający na przejęciu przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wyłącznej kontroli nad spółką Pesa Holding z siedzibą w Bydgoszczy a w konsekwencji – nad spółkami zależnymi od Pesa Holding” - czytamy na stronie UOKiK. PFR pełnić ma funkcję inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w sektorach energetyki, węglowodorów, transportu, infrastruktury samorządowej, infrastruktury przemysłowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej PFR jest działalność związana z zarządzaniem funduszami.

Wnioskodawca działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i jest podmiotem zarządzanym w zakresie części portfela inwestycyjnego Funduszu przez Polski Fundusz Rozwoju – spółkę Skarbu Państwa, której celem jest przyczynianie się do wzrostu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium kraju, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej.

Przypomnijmy, że umowa inwestycyjna regulująca szczegółowo zasady przejęcia przez Polski Fundusz Rozwoju udziałów w Pesie Bydgoszcz została w parafowana przez obie strony 25 maja. PFR nabędzie wszystkie udziały w Pesie.

Źródło: rynek-kolejowy.pl

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor