Wydarzenia 14 sty 16:49 | Redaktor
Centrum Onkologii zaczyna stosować radioterapię „na głębokim wdechu”

Pit1233/Wikipedia

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy została wdrożona metoda radioterapii na tzw. głębokim wdechu – DIBH (Deep Inspiratory Breath Hold). Dzięki jej zastosowaniu pacjentki chorujące na nowotwór lewej piersi są mniej narażone na ryzyko powikłań ze strony serca.

- Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce stosujących tę technikę napromieniania. Inicjatorem i realizatorem jej wdrożenia są dr n. med. Janusz Winiecki oraz dr n. med. Tomasz Wiśniewski – informuje CO na swojej stronie internetowej,

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet w Polsce. Z uwagi na rozpowszechnienie operacji oszczędzających pierś radioterapia stała się nieodzownym elementem terapii.

Szacuje się, że ponad 80 proc. pacjentek z rakiem piersi wymaga naświetlania. U pacjentek z rakiem zlokalizowanym po lewej stronie radioterapia piersi wiąże się, z racji bliskiego położenia, z napromienianiem części serca. Obliczono, że na każdy 1 Gy dawki promieniowania zdeponowanej w sercu ryzyko powikłań ze strony serca rośnie o 7,4 procent

Naukowcy szukają sposobów zmniejszania toksyczności tej metody. Jedną z najbardziej obiecujących jest technika napromieniania pacjentek podczas głębokiego wdechu – DIBH (ang. Deep Inspiratory Breath Hold).

materiał Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Zwiększenie objętości płuc powoduje odsunięcie napromienianej piersi od przedniej ściany serca. Jest to prosta, nieinwazyjna metoda, pozwalająca skutecznie zredukować dawkę promieniowania pochłanianą przez mięsień sercowy - oceniają w CO.

źródło: www.co.bydgoszcz.pl

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor