Wydarzenia 11 lut 15:06 | Redaktor
Dwa razy więcej uczniów w kolejce do liceów i techników. Jak poradzi sobie miasto?

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego/fot. Anna Kopeć (materiał ilustracyjny)

Aż około siedmiu tys. uczniów – a więc dwa razy więcej niż poprzednio – może ubiegać się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na nowy rok szkolny. Miasto deklaruje gotowość na ich przyjęcie. Niemal wszystkie szkoły otworzą podwójne klasy pierwsze.

Powodem wyjątkowści przyszłej rekturacji jest to, że o przyjęcie do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia po raz ostatni ubiegać się będą absolwenci 3-letniego gimnazjum i po raz pierwszy absolwenci 8–letniej szkoły podstawowej.

Obecnie w oddziałach klasy trzeciej miejskich gimnazjów uczy się 2594 uczniów, a w oddziałach klasy ósmej szkół podstawowych 2765 uczniów. Do szkół ponadpodstawowych zgłaszają się także uczniowie spoza Bydgoszczy – w tym roku stanowią ok. 43 proc. wszystkich przyjętych do klasy pierwszej.

W związku z tym miasto szacuje, że nowym roku szkolnym trzeba przygotować się do przyjęcia ok. siedmiu tysięcy uczniów. Czy szkoły sprostają logistycznemu wyzwaniu?  – Planujemy utworzyć co najmniej podwójną liczbę klas I w liceach, technikach i szkołach branżowych – zapowiadają w ratuszu. Chodzi o utworzenie co najmniej tylu oddziałów klas I, co w obecnym roku – zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i absolwentów szkół podstawowych.

Jak twierdzą urzędnicy, wszystkie licea ogólnokształcące, szkoły branżowe oraz większość techników mają do tego odpowiednie warunki lokalowe.

Zmniejszoną o jeden oddział ofertę mogą mieć cztery technika: w Zespole Szkół Budowlanych, w Zespole Szkół Chemicznych, Gastronomicznych i Samochodowych. Zwiększona natomiast może zostać liczba klas I w szkołach branżowych: Zespole Szkół Budowlanych, Drzewnych, Mechanicznych nr 2 i Spożywczych. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 otrzyma drugi budynek po dawnym gimnazjum przy ul. Kruszwickiej.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna będzie na witrynach szkół po 1 marca i po 10 maja na stronie naborowej: https://bydgoszcz.edu.com.pl.

źródło: UMB, oprac. mk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor