Wydarzenia 8 lut 2018 | Redaktor
Dwie uczelnie, jeden kierunek [POROZUMIENIE UKW Z UTP]

Podpisanie umowy/fot. UTP

Bydgoskie uczelnie - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – będą prowadziły wspólnie studia na specjalności „programowanie aplikacji biznesowych”.

We wtorek, 6 lutego, w Biurze Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć na specjalności „programowanie aplikacji biznesowych”.

Na podstawie niniejszego porozumienia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, we współpracy z Bydgoskim Klastrem Informatycznym, postanawiają prowadzić kształcenie studentów na specjalności „programowanie aplikacji biznesowych”.

Zajęcia na tej specjalności prowadzone będą począwszy od cyklu kształcenia (naboru) rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018 na 3,5-letnich (inżynierskich) stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Źródło: UTP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor