Wydarzenia 24 kwi 08:22 | Redaktor
Kontrakt PESY na setki milionów

Materiał PKP Intercity, PESA Bydgoszcz

PKP Intercity zawarły dwie umowy z PESA Bydgoszcz na modernizację wagonów pasażerskich narodowego przewoźnika. Wartość kontraktu to ponad pół miliarda złotych.

PKP Intercity podpisało dwie umowy z PESA Bydgoszcz, w ramach których producent zmodernizuje w sumie 123 wagony pasażerskie z prawem opcji na kolejne 62 wagony. Łączna kwota przeznaczona na modernizację wynosi ponad 477 mln zł brutto. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez przewoźnika kwota wzrośnie do ponad 718 mln zł brutto. Zawarte kontrakty są elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity wartego ok. 7 mld złotych.

Pierwsza z podpisanych umów zawartych między PKP Intercity i PESA Bydgoszcz obejmuje modernizację 83 wagonów osobowych, z opcją na dodatkowe 42 wagony, które będą kursować jako bezprzedziałowe 2 klasy. Wartość tego zamówienia wynosi ponad 311 mln zł brutto. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, wartość zamówienia wzrośnie do ponad 469 mln zł brutto. Przedmiotem drugiej umowy jest modernizacja 40 wagonów, z opcją na dodatkowych 20 wagonów, które będą kursować jako wagony klasy 1 i 2. Wartość zamówienia to ponad 165,5 mln zł brutto. W przypadku skorzystania z prawa opcji kwota modernizacji wzrośnie do ponad 248 mln zł brutto. Łączna kwota planowanych inwestycji wyniesie ponad 718 mln zł brutto i obejmie 185 wagonów, jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, czyli zamówienia dodatkowej puli zmodernizowanych wagonów.

Cieszymy się, że polskie przedsiębiorstwa realizują kolejne zamówienia dla naszego narodowego przewoźnika. Jest to duży impuls pozwalający rozwijać się polskim przedsiębiorstwom w sektorze kolejowym. Dzięki kontraktom z firmą PESA klienci wkrótce otrzymają kolejne nowoczesne wagony i komfort podróżowania pociągami PKP Intercity ulegnie dalszej poprawie. Efektem prowadzonych inwestycji będzie kolej punktualna, komfortowa i bezpieczna - mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Zgodnie z zawartymi umowami, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy. Natomiast kolejne 18 miesięcy obejmuje przeglądy wagonów  na trzecim poziomie utrzymania.

Realizowany przez PKP Intercity największy w historii Spółki program inwestycyjny „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszych opinii pasażerów. Przewoźnik konsekwentnie realizuje swoje założenia tym samym wpisując się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – podkreśla Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kolejne inwestycje PKP Intercity w komfort podróży

Zmodernizowane wagony będą wyposażone w klimatyzację, wygodne fotele, gniazdka elektryczne oraz bezprzewodowy internet. Modernizacja wagonów obejmie również monitoring, wzmacniacze sygnału GSM/LTE oraz toalety z zamkniętym układem. Z myślą

o komforcie podróży pojazdy zostaną wyciszone. Numery foteli zostaną oznaczone dodatkowo alfabetem Braille`a.

Umowy zawarte z PESA Bydgoszcz są elementem strategii taborowej, w ramach której zainwestujemy ponad 7 mld zł w podnoszenie standardów podróży koleją - wskazuje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Odnowione składy będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce, m.in. na trasach:

  • Szczecin – Trójmiasto – Olsztyn – (Białystok),
  • Wrocław/Zielona Góra – Poznań – Gdynia/Olsztyn – (Białystok),
  • Kraków/Lublin – Katowice – Wrocław – Zielona Góra – Szczecin – (Świnoujście),

Współpraca z PKP Intercity jest dla nas bardzo ważna, jesteśmy przygotowani do realizacji tych modernizacji. Z pewnością podróżni docenią komfort zmodernizowanych przez PESA Bydgoszcz wagonów - mówi Krzysztof Sędzikowski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.

mat. PKP Intercity, PESA Bydgoszcz

Szczegóły umów z PESA Bydgoszcz

  1. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych, z opcją na dodatkowe

42 wagony.

  • Wartość zamówienia: 253 648 000,00 zł netto/311 987 040 zł brutto
  • Prawo opcji: z prawem opcji 382 000 000 netto/469 860 000 zł brutto
  1. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych, z opcją na dodatkowe

20 wagonów.

  • Wartość zamówienia: 134 600 000 zł netto/165 558 000 zł brutto
  • Prawo opcji: 201 900 000 zł netto/248 337 000,00 zł brutto

 Źródło: PKP Intercity, PESA Bydgoszcz 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor