Wydarzenia 6 wrz 11:19 | Redaktor
Krzysztof Pietrzak wycofuje się z wyborów

fot. maczu

- Niniejszym oświadczam, że podjąłem ostateczną decyzję, że nie będę kandydował na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy - napisał w oświadczeniu Krzysztof Pietrzak, właściciel Tartak Bydgoszcz.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia, które przesłał Krzysztof Pietrzak:

Niniejszym oświadczam, że podjąłem ostateczną decyzję, że nie będę kandydował na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Powodem mojej decyzji jest sytuacja mojej rodziny, w jakiej znajdujemy się przez brak woli porozumienia ze strony Władz Miasta Bydgoszczy,  z nami  jako wywłaszczanymi a także przez nierzetelność, niekompetencje, nieuczciwość Pani Joanny Grzesiak- Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, która dokonywała wyceny nieruchomości należącej w 3/8 do mojego syna oraz dwóch spółek prowadzących tartak na tym terenie .

Kiedy ogłaszałem, zimą tego roku, że rozważam ubieganie się o stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy, wiedząc doskonale, iż prawnie jesteśmy zabezpieczeni aby w żaden sposób nie można było nas przymusić do odejścia z Ujejskiego, wiedząc, że Władze Miasta Bydgoszczy mają pełną świadomość naszych prawnych, niepodważalnych argumentów, byłem przekonany, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy, zawrze z nami, dopuszczalną przez prawo, ugodę a my w trybie pilnym opuścimy ten teren. Gdybyśmy otrzymali niezbędne a co ważniejsze prawnie nam należne pieniądze, sfinansowalibyśmy nimi koszt przeniesienia tartaku a ja wówczas miałbym czas na przedstawienie mojego programu, kandydatów na Radnych, kandydatów na Wice Prezydentów a co dla mnie najważniejsze, moja rodzina nie musiałaby żyć w poczuciu lęku i  nieustającej medialnej nagonki ze strony mediów czy też poszczególnych dziennikarzy, blisko związanych różnego rodzaju umowami z Ratuszem. Obecna nasza sytuacja rodzinna, za którą w 100 % odpowiadają Władze Miasta Bydgoszczy z Prezydentem Miasta Bydgoszczy, Panem Rafałem Bruskim na czele, diametralnie wyklucza możliwość kandydowania z mojej strony na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Pragnę dodać, że głównym powodem, który wpłynął na moją obecną decyzję jest wizerunek naszego Miasta na arenie krajowej czy nawet międzynarodowej. Zwracam uwagę w tym miejscu na fakt jakim jest pat z budową II etapu Trasy Uniwersyteckiej, który może skutecznie i szybko rozwiązać wyłącznie ugoda zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy, a która wbrew twierdzeniom obecnego Prezydenta, jest prawnie dopuszczalna i możliwa a przedstawicielem tartaku, którym de facto jestem ja. Nie chcę narażać na śmieszność, żarty, dowcipy czy też tworzenie precedensu, do którego by doszło, gdybym został wybrany na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy i zawierałbym ugodę, poniekąd, sam z sobą ! Wystarczająco obecny Prezydent Miasta Bydgoszczy ośmiesza nasze miasto, chociażby, skacząc ostentacyjnie na marszach KOD-u czy też rozkopując całe miasto i to tylko po to aby okazać mieszkańcom przed wyborami, iż On tyle buduje. Po 8 latach rządów jednego człowieka, o którym większość mieszkańców mówi : ,, Król Farfał „ a zasłużył sobie w pełni na ten przydomek wszak Pan Bruski bynajmniej nie zachowuje się jak Prezydent ale bezdyskusyjnie dostrzegalna jest Jego mania wyższości cechująca monarchów i to tych, których najlepiej nie wspominamy, nie chcę aby wizerunek naszego Miasta a co za tym idzie mieszkańców Bydgoszczy, był negatywnie postrzegany.

Pragnę dodać, że nie chowam głowy w piasek, nie znikam, nie będę się przed nikim ukrywał. Kiedy się golę czy myję zęby patrząc w lustro patrzę sobie prosto w oczy a po ulicy chodzę z podniesionym czołem. Dziękuję wszystkim za okazywane nam jako rodzinie wsparcie, w walce z machiną urzędniczą, za sterami, której siedzi Pan Rafał Bruski i nie mniej dziękuję tym wszystkim, którzy widzieli mnie w roli nowego Prezydenta Bydgoszczy. Tym wszystkim pragnę przekazać, żebyście wszyscy poszli do wyborów i wybrali nowe Władze Bydgoszczy oraz nowy kształt Rady Miasta Bydgoszczy- tej ekipie powiedzmy wszyscy „dziękuję” !!!

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor