Wydarzenia 24 paź 12:52 | Redaktor
Medale dla bydgoskich uczelni na wystawie wynalazków

fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy mogą pochwalić się medalami z XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS2018. Obie uczelnie otrzymały po trzy odznaczenia: złoto, srebro i brąz.

W dniach 15-17 października na Politechnice Warszawskiej odbyła się XII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS - International Warsaw Invention Show IWIS 2018. Jest to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawę przyjeżdżają goście z ponad 25 państw świata, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii czy Tajwanu. Wydarzenie jest przeglądem osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Zarówno UKW, jak i UTP otrzymały po trzy medale: złoto, srebro i brąz.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał złoty medal za „Proekologiczną technologię przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli(kwasu mlekowego) [PLA, polilaktyd] jako alternatywnego surowca poliolowego do produkcji poliuretanów przeznaczonych dla branży budowlanej”. Odznaczenie trafiło na ręce: dr hab. inż. Joanny Paciorek-Sadowskiej prof. nadzw., mgr. Marcina Borowicza, prof. dr. hab. inż. Bogusława Czupryńskiego, dr inż. Joanny Liszkowskiej oraz mgr inż. Ewy Tomaszewskiej.

Srebrny medal został przyznany uczelni za „Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych” dla międzyuczelnianego zespołu, w którego skład wchodzą: dr hab. inż. Marek Macko prof. nadzw., mgr Michał Bogdański, mgr Mariusz Lenc (UKW) oraz prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (UTP).

Brązowe odznaczenie za „Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami” otrzymali naukowcy z międzyuczelnianego zespołu w składzie: dr inż. Dariusz Mikołajewski (UKW) i dr Emilia Mikołajewska (Collegium Medicum UMK).

fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Natomiast Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zdobył złoty medal za „Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego”. Zespół naukowy odpowiedzialny za ten mechanizm to: prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, dr n. med. Stanisław Jung, mgr inż. Marek Andryszczyk i inż. Marcin Głowacki.

Srebrne odznaczenie przyznano za „Lądowisko dla autonomicznych dronów” dla uczelnianego zespołu w składzie: dr inż. Damian Ledziński, mgr inż. Sandra Śmigiel, inż. Maciej Gniadek i Agata Dunisławska.

Brązowy medal otrzymali: dr hab. inż. Ryszard Wojtyna i dr inż. Tomasz Marciniak za „Sposób przetwarzania prądu stałego na napięcie stałe oparty na analogowym układzie CMOS i przetwornik prądowo-napięciowy do realizacji sposobu”.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor