Wydarzenia 5 gru 09:13 | Redaktor
Nagrody „Świadek Historii” wręczone

Uroczystość na cześć „Świadków Historii” odbyła się w hotelu „Pod Orłem”/ fot. Anna Kopeć

Instytut Pamięci Narodowej uhonorował dziś (4 grudnia) osoby szczególnie zasłużone dla upamiętnienia historii narodu polskiego w regionie. Wśród nagrodzonych są m.in. Leokadia Majewicz, autorka wspomnień z Syberii, i Hanna Sowińska, dziennikarka „Gazety Pomorskiej”.

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” przyznawana jest przez IPN za zasługi dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie i wspieranie działań edukacyjnych w tym zakresie. W tym roku podczas uroczystej gali w hotelu „Pod Orłem” otrzymali ją:

Zdzisław Cisowski – zaangażowany m.in. w upamiętnianie patriotycznej manifestacji, podczas której doszło do spalenia zagłuszarki na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy (18 listopada 1956 r.),

Jerzy Gadzinowski – zbieracz i archiwista informacji oraz wspomnień żołnierzy antykomunistycznego podziemia, założyciel strony internetowej „Żołnierze Niezłomni – Wyklęci Kujaw”,

Leokadia Teresa Majewicz – autorka wspomnień z Syberii „Niewolnicy w raju”, popularyzująca historię m.in. na spotkaniach z młodzieżą

Józef Pintera – członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, m.in. działający na rzecz ujawnienia prawdy o wojskowym obozie internowania w Chełmnie,

Piotr Rydel – członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej, poszukujący i popularyzujący informacje o działalności żołnierzy niezłomnych w regionie,

Hanna Sowińska – redaktorka „Albumu Historycznego”, dodatku do „Gazety Pomorskiej”.

Nagrody wręczyli zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Jan Baster oraz dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon. Uroczystość uświetnił występ Grażyny Nity.

Laureatów Nagrody Honorowej „Świadek Historii” wyłania kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor