Wydarzenia 25 cze 18:31 | Redaktor
Nowe kierunki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

fot. ilustracyjna Anna Kopeć

Na UKW trwa rekrutacja. Uczelnia uruchamia nowe kierunki studiów na rok akademicki 2019/2020.

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to nowy kierunek 3-letnich studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych, adresowanych do osób zainteresowanych pracą z dziećmi od 0 do 15 roku życia.

Studia na tym kierunku mają zapewnić studentom zdobycie kompetencji niezbędnych w obszarze usług opiekuńczych, edukacyjnych czy profilaktycznych, a także kompetencji potrzebnych do angażowania się w projekty społeczne i aktywność społecznych organizacji pozarządowych, co pozwoli dopasowywać się do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Co nowego? Modułowy proces kształcenia, który ma zapewnić spójność pomiędzy kształceniem ogólnym, a praktycznym przygotowaniem zawodowym. Zajęciom na uczelni będą towarzyszyć zadania do zrealizowania podczas praktyki odbywanej przez 1-2 dni w każdym tygodniu roku akademickiego oraz w czasie praktyk wakacyjnej. 

Doświadczona kadra nauczycieli akademickich ma pomóc studentom w zdobyciu wysokich kompetencji zawodowych (pedagogicznych i społecznych) cenionych przez pracodawców. Na kierunku zminimalizowano udział metod podających, na rzecz ćwiczeń, zajęć projektowych, laboratoryjnych, warsztatowych.

Absolwenci mogą zabiegać o zatrudnienie m.in. w placówkach wsparcia dziennego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach pomocy społecznej, w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w internatach dla uczniów szkół podstawowych czy jednostkach samorządu terytorialnego.

Od roku akademickiego 2019/2020 UKW poszerza także ofertę dydaktyczną o studia informatyki II stopnia. Studia adresowane są do absolwentów kierunku informatyka I stopnia. Są one dopełenieniem studiów inżynierskich.  Kierunek  jest połączeniem  wiedzy z praktyką. Studenci kierunku w ramach programu Dream Spark mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd.

Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO co pozwali uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

Specjaliści IT mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w firmach technologicznych, ale i w finansach, e-commerce, przemyśle czy placówkach medycznych. O informatyków zabiegają nie tylko firmy, ale też urzędy.

Od października br. studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będą mogli także rozpocząć studia kryminologii. Jest to kolejny kierunek studiów dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Więcej o kierunki w artykule tutaj

Rekrutacja na UKW w Bydgoszczy na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie rozpoczęła się 5 czerwca i potrwa do 14 lipca, z kolei na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne jednolite studia magisterskie potrwa do 11 września. 

O rekrutacji na kierunki bydgoskich uczelni pisaliśmy w artkule: Bydgoskie uczelnie rozpoczynają rekrutację.

Źródło: UKW

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor