Wydarzenia 27 lis 2017 | Magdalena Liczkowska
O losach magazynu przy Chodkiewicza 13 zadecyduje konserwator

magazyn przy ul. Chodkiewicza 13/ fot. Anna Kopeć

Dzisiaj (27 listopada) miała ruszyć rozbiórka starego magazynu przy ul. Chodkiewicza 13. Miejski Konserwator Zabytków wydał nakaz wstrzymania prac, gdy okazało się, że wewnątrz budynku mieści się zabytkowy piec do wypalania gliny.

– Mamy wiedzę na temat tego, co znajduje się w środku. Jest tam piec do wypalania gliny, dlatego inwestor 24 listopada otrzymał nakaz wstrzymania robót budowlanych. Teraz Wojewódzki Konserwator Zabytków ma dwa tygodnie czasu, aby wszcząć postępowanie, a następnie dwa miesiące, aby dojść do wniosku czy obiekt trzeba wpisać do rejestru zabytków – mówi Sławomir Marcysiak, Miejski Konserwator Zabytków.

Zgoda na wyburzenie magazynu została wydana inwestorowi, firmie Budlex Sp. z o. o., ponieważ w chwili jej przekazania nie wiedziano jeszcze o znajdującym się wewnątrz obiektu piecu. Jak mówi Miejski Konserwator Zabytków, budynek był w przeszłości gruntownie przebudowany, dlatego nie można stwierdzić bez wyburzenia części ścian czy zabytkowy piec jest kompletny. – Z naszej kwerendy, którą przeprowadziliśmy w zeszłym tygodniu wynika, że we wnętrzu budynku kryje się na pewno połówka pieca do wypalania. Jest to piec u-kształtny z zabudowanymi ramionami. Trzeba dokonać wewnątrz wyburzeń, aby sprawdzić, czy reszta konstrukcji jest zniszczona czy zachowana – informuje Miejski Konserwator Zabytków.

Deweloper w piątek otrzymał decyzję nakazującą wstrzymanie prac. Teraz Budlex Sp. z o. o. musi czekać na odpowiedź WKZ. – Wojewódzki Konserwator Zabytków musi potwierdzić, że jest to obiekt, którego zachowanie leży w interesie zachowania krajobrazu kulturowego miasta – mówi Sławomir Marcysiak.

O sprawie zabytkowego pieca w magazynie przy ul. Chodkiewicza 13 poinformowali nas czytelnicy. Więcej informacji na ten temat publikujemy tutaj.

 Na drzwiach budynku sąsiadującego z magazynem przy ul. Chodkiewicza 13 w południe wciąż wisiała informacja o zmianach organizacji parkowania w związku z pracami rozbiórkowymi/ fot. Anna Kopeć

Magdalena Liczkowska

Magdalena Liczkowska Autor

Redaktor/PR