Wydarzenia 9 lip 15:58 | Redaktor
Paweł Skutecki o punktach za szczepienie dzieci: Rada Miasta przyjęła uchwałę sprzeczną z prawem

fot. Anna Kopeć

Podczas wtorkowej (9 lipca) konferencji Stowarzyszenie Art. 32 domagało się unieważnienia zapisu uchwały Rady Miasta dotyczącej przyznania zaszczepionym dzieciom dodatkowych 15 punktów w procesie rekrutacji do miejskich żłobków.

Zdaniem Stowarzyszenia Art. 32 pod koniec czerwca bydgoska Rada Miasta przyjęła uchwałę  niezgodną z konstytucją.

Paweł Skutecki z parti Kukiz'15 wraz z członkami Stowarzyszenia art. 32 złożył pismo do wojewody Mikołaja Bogdanowicza o stwierdzenie nieważności zapisu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w trybie nadzoru.

Uchwałą z 26 czerwca Rada Miasta zmieniła statut żłobków miejskich. Według nowego zapisu dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą oświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku miejskim, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia, otrzyma dodatkowe 15 punktów. Podobnie ma być także w przypadku dziecka, które nie może zostać zaszczepione z powodów zdrowotnych - również wymagane jest złożenie oświadczenia. 

- Naszym zdaniem zespół żłobków miejskich nie ma prawa zbierać od rodziców takich informacji, nawet gdyby mógłby te informacje zebrać, nie ma prawa na podstawie takich kryteriów ustalać pierwszeństwa dostępu do publicznych żłobków – mówił Paweł Skutecki. - Mamy nadzieję, że wojewoda w trybie nadzoru tę uchwałę unieważni. Jeśli nie, złożymy sprawę do sądów administracyjnych, podobnie jak dokonano tego w kilku innych województwach - dodaje.

 - Rada Miasta Bydgoszczy naruszyła prawo. Nie może być dyskryminacji na żadnym tle: czy zdrowotnym, czy rasowym, czy wyznaniowym. W żadnym wypadku na to nie pozwolimy - mówi Karol Kwiatkowski, członek zarządu Stowarzyszenia Art. 32. - Rada Miasta nie ma do tego uprawnień i stąd nasz wniosek do wojewody o uchylenie - mówił.

Jego zdaniem rada wychodzi w ten sposób poza swoje komptencje. - Nie jest do tego, by egzekwować wyszczepialność w naszym kraju, od tego są odpowiednie organy, między innymi Główny Inspektor Sanitarny. To nie należy do zadań Rady Miasta - podkreśla.

We wniosku skierowanym do wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza stowarzyszenia dowodzi, że uchwała jest sprzeczna z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności narusza prawo do zapewnienia dziecku opieki, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Ponadto z uzasadnienia wynika, że wśród kryteriów art. 3 ustawy nie ma obowiązku przedstawiania oświadczenia, że dziecko zostało zaszczepione lub zwolnione z tego obowiązku.

Według stowarzyszenia zaskarżona uchwała przyczyni się do utrudnienia zapisania dzieci niezaszczepionych do żłobków. Zmiany wprowadzone uchwałą mogą spowodować także, że dla wielu dzieci zabraknie miejsc, co jak twierdzą członkowie stowarzyszenia, „nie miałoby miejsca, gdyby żłobek przy przyjmowaniu dzieci kierował się jedynie kryteriami ustawowymi wymienionymi w art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, a nie kryteriami pozaustawowymi narzuconymi przez Radę Miasta Bydgoszczy.”

Jak uzasadniają we wniosku, wymaganie takich danych jest bezprawne i narusza prawo rodziców, opiekunów prawnych i dzieci do ich prywatności i ochrony danych osobowych szczególnie wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wprowadzenie warunku przyjęcia dziecka do żłobka polegającego na okazaniu zaświadczenia, że dziecko było szczepione lub zostało z niego zwolnione ma na celu według stowarzyszenia „wyegzekwowania obowiązku poddania dzieci szczepieniom, wynikającego z ustawy o zapobieganiu chorób zakaźnych” - czytamy we wniosku do wojewody kujawsko-pomorskiego.

Jeśli wojewodę nie unieważni uchwały Rady Miasta, stowarzyszenie sprawę skieruje na drogę sądową, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. - Jeśli wojewoda nie uchyli tej uchwały, to uchyli ją sąd - zapowiada.

fot. Anna Kopeć

sw

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor