Wydarzenia 14 mar 07:06 | Redaktor
Płynie kasa z Unii

fot. Mikołaj Kuras

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynków, rozbudowa gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych, zakup sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy i wyposażenia pracowni centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz projekty edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli – m.in. na te przedsięwzięcia przyznano pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W środę (13 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 16 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy wręczył marszałek Piotr Całbecki.

Regionalny Program Operacyjny jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd województwa zakontraktował dotąd 58 procent środków z puli ponad dziewięciu miliardów złotych, którą dysponuje w RPO. Od początku jego realizacji podpisano blisko 1,6 tysiąca umów o dofinansowanie projektów – zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych (więcej). Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach przekazanych w środę umów to ponad 20 milionów złotych.

Wsparcie na projekty edukacyjne pozyskały:

 •     miasto Bydgoszcz,
 •     Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne,
 •     miasto Toruń,
 •     powiat sępoleński,
 •     gmina Jabłonowo Pomorskie (powiat brodnicki),
 •     gmina Kowal (powiat włocławski)
 •     gmina Kamień Krajeński (powiat sępoleński).

Projekty dotyczą organizacji zajęć rozwijających i wyrównawczych, zajęć z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne oraz zapewnienia staży i praktyk zawodowych na okres wakacyjny. Ciekawym projektem jest skierowana do uczniów szkół zawodowych oferta staży ze stypendium w wysokości 1500 złotych. Wsparcie otrzymają także pracodawcy organizujący warsztaty i opiekunowie uczniów. Projektem objętych zostanie ponad dwa tysiące uczniów, w tym ponad półtora tysiąca z bydgoskich szkół oraz 255 uczniów ze szkół toruńskich.

Projekty dotyczące rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zrealizują:

 •     gmina Dobrzyń nad Wisłą (powiat lipnowski),
 •     gmina Dragacz (powiat świecki),
 •     gmina Fabianki (powiat włocławski).

Inwestycja na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą zakłada budowę nowej oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. W gminie Dragacz do sieci kanalizacyjnej podłączone zostaną miejscowości Michale, Dragacz i Wielki Lubień. Gmina Fabianki zaplanowała inwestycję obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin, która umożliwi odprowadzenie ścieków z terenu działek zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych.

Wśród pozostałych przedsięwzięć, których dotyczą przekazanych w środę umów o dofinansowanie z RPO są:

 • Budowa 15 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkaniowych i użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal (powiat włocławski),
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w budynkach przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim (powiat bydgoski),
 • Modernizacja infrastruktury i otoczenia dworca kolejowego w Wąbrzeźnie, zakładająca powstanie między innymi parku z alejami i ławkami, ścieżki pieszo-rowerowej, nowego ogrodzenia, parkingu, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i podróżni,
 • Zakup wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy - między innymi głowicy ultradźwiękowej do czyszczenia ran trudno gojących, głowicy do badania przezciemiączkowego i brzucha u małych dzieci, kolonoskopu, stacji dokujących do pomp infuzyjnych, sondy do badań echo serca oraz oprogramowania niezbędnego do rozbudowy aparatu do nanometrii,
 • Stworzenie centrum kulturalno-sportowo-edukacyjnego w miejscowości Lisnowo (gmina Świecie nad Osą, powiat grudziądzki) na potrzeby integracji społeczności lokalnej.
 • Budowa nowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz rozbudowa istniejących pracowni. Inwestycja obejmie także wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy i nowe meble.

Źródło: Urząd Marszałkowski

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor