Wydarzenia 5 maj 2017 | Magdalena Liczkowska
Polski za maturzystami, kolej na matematykę

Maturzyści z Zespołu Szkół Handlowych przed egazminem z matematyki/ fot. Anna Kopeć

Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego i „Ziemia planeta ludzi" na poziomie podstawowym, a na rozszerzonym analiza wierszy o cnocie oraz tekstu dotyczącego groteskowości. Z takimi tematami z języka polskiego zmierzyli się tegoroczni maturzyści.

W Bydgoszczy do egzaminu dojrzałości podeszło 3944 uczniów – 2468 maturzystów uczących się w liceach i 1476 w technikach. Pierwszy z obowiązkowych przedmiotów, język polski, już za nimi. Każdy z maturzystów będzie musiał przystąpić także do egzaminu z matematyki, języka obcego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Na abiturientów czeka także język polski i obcy w formie sprawdzianu ustnego.

Cnota i groteska na poziomie rozszerzonym

W przypadku języka polskiego, oprócz napisania wypracowania na temat pracy na podstawie utworu „Ziemia, planeta ludzi” Antoine'a de Saint-Exupery'ego lub zinterpretowania wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Słyszę czas”, maturzyści musieli także odpowiedzieć na pytania z arkusza odnoszące się m. in. do „Wesela” Wyspiańskiego oraz artykułu z „National Geographic” o wymierających językach. Ci, którzy zdecydowali się na rozszerzoną wersję egzaminu mieli do wyboru interpretację porównawczą „Obrazu cnoty” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i „Pana Cogito o cnocie” Zbigniewa Herberta, mogli też podjąć temat groteski w tekście Wolfganga Kaysera „Próba określenia istoty groteskowości”.

Na wyniki poczekają do końca czerwca

Co teraz przed maturzystami? Już dziś egzamin z matematyki. To przedmiot, który zazwyczaj budzi najwięcej obaw u abiturientów – w zeszłym roku matematykę oblał co piąty uczeń w Polsce. Po tym wyzwaniu uczniów czeka weekendowy wypoczynek, a po nim maraton egzaminów pisemnych – w przyszłym tygodniu do sprawdzianów przystąpią ci z maturzystów, którzy wybrali język angielski, rozszerzoną maturę z matematyki, język niemiecki oraz biologię. Kolejny tydzień maja to m.in. historia, chemia i fizyka. W przypadku matur ustnych, egzaminy przeprowadzane są według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i potrwają w poszczególnych szkołach niemal do końca maja.

Wyniki tegorocznych matur uczniowie poznają 30 czerwca po północy – wtedy po zalogowaniu na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej będą moglisprawdzić, czy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać z egzaminów obowiązkowych minimum 30 procent punktów.

Magdalena Liczkowska

Magdalena Liczkowska Autor

Redaktor/PR