Wydarzenia 10 lut 2018 | Redaktor
Ponad pięć milionów złotych dla UKW

pixabay

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dostał pieniądze na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesny Uniwersytet” – podała strona internetowa uczelni.

Projekt UKW startował w konkursie na środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Komisja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpatrzyła i oceniła 35 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Wniosek UKW uzyskał łączną sumę 90 punktów i znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej.

„Projekt pn. "Nowoczesny Uniwersytet" w całości powstał w Biurze Funduszy Europejskich. Realizowany będzie od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2022 roku. Projekt obejmie działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią oraz szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów oraz szkolenia dla kadry UKW” – czytamy na stronie UKW.

Uczelnia dostanie 5 217 146,11 zł. Poniżej pełen opis projektu.

Celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji 408 studentów z UKW z kierunków: Pedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna, Administracja, Informatyka, Ekonomia i Mechatronika odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
 • podniesienie kompetencji przez 60 pracowników dydaktycznych,
 • podniesienie kompetencji przez 10 osób kadry kierowniczej,
 • podniesienie kompetencji przez 130 pracowników administracyjnych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości funkcjonowania.

Planowane działania w ramach projektu:

 • Szkolenia zawodowe dla  studentów kierunków pedagogicznych; technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej; Kompetencje społeczne; Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach;  Język angielski dla opiekunów dziecięcych;
 • Szkolenia zawodowe dla  studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych; Programy Biurowe w administracji; Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów; Systemy prezentacji informacji w biznesie, Zintegrowane systemy klasy ERP II;
 • Szkolenia zawodowe dla  studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki: Solid Works; Inżynieria prototypowania w IT;  Programowanie w środowisku Microsoft; Zintegrowane systemy klasy ERP II; Lean Office;.

Wszyscy studenci objęci modułem podnoszenia kompetencji uczestniczyć będą:

 • w warsztatach realizowanych przy współpracy z potencjalnymi pracodawcami,
 • odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy charakterystyczne dla danej branży zgodnej z kierunkiem kształcenia,
 • w 2 dniowych wizytach studyjnych w firmach/podmiotach zgodnych z kierunkiem kształcenia i ścieżką kompetencyjna,
 • w miesięcznych  płatnych stażach.

Pracownicy dydaktyczni UKW  będą mieli możliwość podnieść kwalifikacje w obszarze;

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej,
 • obsługi platformy e-learningowej (Zdalnego kształcenia),
 • komercjalizacji badań naukowych,
 • absorpcji środków finansowych (np. Horyzont2020).

Pracownicy administracyjni będą mieli możliwość podnieść kwalifikacje w obszarze:

 • zastosowania programów biurowych w administracji,
 • znajomości języka angielskiego,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu:
 • zarządzania nieruchomościami,
 • prawa pracy,
 • zamówień publicznych,
 • ekonomii i zarządzania,
 • administracja i zarządzanie.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania uczelni poprzez dostosowanie systemu IT do powszechnie panujących trendów w mediach elektronicznych, modernizację

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor