Wydarzenia 17 paź 2018 | Redaktor

Na godzinę 9.00 zaplanowano nadzwyczają sesję Rady Miasta na wniosek radnych PO-SLD Lewica Razem. W porządku obrad: projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022”.

9.04- na sali obecnych jest 31 radnych - komplet

9.06 - wnioski o rozszerzenie porządku obrad: 1. informacja o sytuacji na terenach po Zachemie, 2. Apel do premiera w sprawie kampusu Akademii Muzycznej.

9.07 - wniosek radnego Jarosław Wenderlicha o poszerzenie porządku obrad o: 1. informację prezydenta na temat słabej pozycji Bydgoszczy w rankingach ekonomicznych. 2. informację prezydenta o podwyżkach płac władz spółem miejskich.

9.10 - radni wnioskodawcy nadzwyczajej sesji nie wyrazili zgody na uwzględnienie wniosku radnego Jarosława Wenderlicha.  

 9.11 - prezydent Rafał Bruski zobowiązał się, że taką informację mimo wszystko przygotuje na następną sesję Rady Miasta.

 9.20 - projekt „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022” zaprezentowała Agnieszka Bańskowska, dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

9.23 - Mirosław Jamroży: - „nadzwyczjna sesja rady na trzy dni przed wyborami na zamówienie polityczne, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko tej uchwale”.

9.25 - Jakub Mikołajczak, Monika Matowska i Ireneusz Nitkiewicz - mówią o prawach człowieka, dobru bydgoszczan i leczeniu bezpłodności metodą in vitro i potrzebie finansowania tej procedury dla tych rodzin, które nie mogą mieć dzieci i nie stać ich finansowo na zastosowanie tej metody.

9.30 - Kazimierz Drozd podkreślił, że rada nie jest zwołana na wniosek PO-SLD Lewica tylko na wniosek ośmiu radnych.

9:31 - uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 17-13

 


9.34 - w imieniu prezydenta o sytuacji na terenach po byłym Zachemie będą mówić: 

Grzegorz Boroń, dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju UM

Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu spółki MWiK, która nadzoruje spółkę Chemwik


Grzegorz Boroń, dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju UM:

Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu spółki MWiK, która nadzoruje spółkę Chemwik

 

Stanisław Drzewiecki opowiedział o historii zanieczyszczeń na terenach pozachemowskich i zadał szereg pytań Nitro-Chemowi.

11:16 - W imieniu Nito-Chemu głos zabrał głos Tomasz Zieliński, rzecznik prasowy spółki  

Odczytał oświadczenie:

 „Nitro-Chem nie są sprawcą zanieczyszczeń wśród wód podziemnych. Mimo to w zaproszeniu na sesję Rady Miasta sformułowano punkt obrad w sposób jednoznaczny sugerujący, że chodzi o odpady z produkcji Nitro-Chemu. W naszej ocenie jest to celowa próba przerzucenia odpowiedzialności za wcześniejsze zaniedbania. Zarząd Nitor-Chem swoim wystąpieniem nie będzie firmował tych absurdów.  Podkreślamy, że zanieczyszczenia wód podziemnych mogą pochodzić z czasów kiedy na ogromnym terenie przemysłowym (…) działalność prowadziły inne podmioty (…) Mimo że chodzi o ten sam trotyl produkowany w zbliżonej lokalizacji to mamy do czynienia z różnymi zakładami , instalacjami i technologiami”.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor