Wydarzenia 10 paź 17:28 | jg
UKW zainaugurowało rok akademicki. Pierwszy pod zapisami nowej ustawy

fot. Anna Kopeć

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oficjalnie zainaugurował nowy rok akademicki 2018/2019. Na uroczystości pojawił się wicepremier Jarosław Gowin. - Życzę, żeby ten rok był pełen sukcesów, a konstytucja dla nauki otworzyła nową fazę rozwoju waszej uczelni - mówił.

Dzisiejsza (10 października ) uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego rozpoczęła jednocześnie obchody jubileuszu 50-lecia uczelni.

Wśród gości na sali koncertowej Collegium Copernicanum UKW byli wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zastępca prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, poseł Tomasz Latos, wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, abp Henryk J. Muszyński, ks. biskup Jan Tyrawa, kurator oświaty Marek Gralik. 

fot. Anna Kopeć

W 2018 roku uczelnia rozpoczyna obchody swojego 50-lecia. Początek historii sięga 1969 roku i utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Bydgoskiej i od 2005 r. - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W tym czasie mury uczelni opuściło ponad 102 tys. absolwentów. Obecnie na uczelni jest 610 pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy kształcą ponad 8 tys. studentów i doktorantów na 50 kierunkach. W tym roku pojawiły się nowe kierunki studiów m.in. prawo w biznesie, edytorstwo, pedagogika resocjalizacyjna oraz weterynaria (międzyuczelniany kierunek).

- Jak napisała jeden ze współczesnych antropologów: „przeszłość nie jest pozostawiona w tyle, lecz cierpliwie zbiera i układa to, co wygodnie nazywamy teraźniejszością”. Dlatego przystępując do uroczystej inauguracji, nie możemy zapomnieć o naszym jubileuszu. Przeszliśmy od niewielkiej szkoły nauczycielskiej, poprzez akademię do szerokoprofilowego uniwersytetu – mówił prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW. - Zaczynamy pierwszy rok pod zapisami nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które gruntownie zmienia dotychczasowy obraz. Przypomnijmy, że „naturą pracy naukowej jest postęp, a zmiany paradygmatu go przyspieszają”. Dziękuję za ogrom pracy włożony w dotychczasowy rozwój naszej uczelni byłym pracownikom i absolwentom. Życzę sukcesów obecnej kadrze i braci studenckiej. Jestem przekonany, że wspólnie sprostamy wszystkim wyzwaniom, które na nas czekają.

fot. Anna Kopeć

Następnie odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów I roku. Ślubowanie na ręce rektora złożyli studenci i doktoranci, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas postępowania rekrutacyjnego. Następnie głos zabrał wicepremier Jarosław Gowin.

- Tegoroczna inauguracja ma podwójnie szczególny charakter. Po pierwsze, przypada na 100-lecie odzyskania niepodległości. Dzisiaj kierujemy wszyscy myśli ku pokoleniom wielkich patriotów, także uczonych, którym w dużej mierze zawdzięczamy, że żyjemy w wolnej Polsce – mówił Gowin. - Ale ta inauguracja ma również szczególny charakter ze względu na wejście w życie konstytucji dla nauki. Możemy być dumni, że to 100-lecie odzyskania niepodległości środowisko akademickie uczciło w sposób najbardziej dla siebie właściwy - przygotowując w dialogu rozwiązania, które poprawią sposób funkcjonowania polskich uczelni, instytucji naukowych, poziom wykształcenie studentów i poziom badań naukowych. 

Gowin wspomniał, że wpłynęło do niego wiele uwag dotyczących ustawy. Wicepremier zapewnił, że bierze je pod uwagę i część na pewno wprowadzi w życie. - Przykładowo, odejdziemy od propozycji, żeby do procesu rewaluacji można było zgłaszać nie więcej niż 20 proc. publikacji opublikowanych w czasopismach spoza danej dyscypliny, w imię wspierania interdyscyplinarności.

Ponadto zapowiedział podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników uczelni od 2019 roku. - Przyszłoroczny budżet przewiduje łącznie prawie 2 mld więcej na naukę i szkolnictwo wyższe. Oprócz tego rząd wyda na początku roku obligacje skarbu państwa o łącznej wartości 3 mln zł, dzieląc te pieniądze między uczelnie publiczne. Szczególnie dowartościowane będą uczelnie średnie i mniejsze.

Na potwierdzenie swoich słów wręczył na ręce rektora symboliczny czek na blisko 30 mln zł.

fot. Anna Kopeć

- Mam nadzieję, że ta nowa ustawa doprowadzi do realizacji celu, jakim jest podniesienie jakości kształcenia, a to oznacza też podniesienie poziomu wymagań egzaminacyjnych. Życzę, żeby ten rok był pełen sukcesów, a konstytucja dla nauki otworzyła nową fazę rozwoju waszej uczelni. Wierzę, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprosta wszystkim wyzwaniom - dodał.

Podczas uroczystości wręczono również pracownikom UKW Medale Komisji Edukacji Narodowej, które nadaje minister edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wyróżniono też najlepszych studentów i absolwentów i wręczono nagrody Santander Universidades przyznawane najlepszemu absolwentowi UKW.

fot. Anna Kopeć

jg Autor