Paweł Bokiej: Marszałek nasz kochany [OKIEM RADNEGO]

Redaktor | 9 wrz 16:38 Pan Marszałek Piotr Całbecki gościł w grodzie nad Brdą podczas uroczystości stulecia powrotu do Macierzy i wówczas dwukrotnie podkreślił, że „kocha” Bydgoszcz. Znając jego dotychczasowe nastawienie do naszego miasta, niejeden mieszkaniec mógł mieć wątpliwości co do szczerości tych słów. Bolesna weryfikacja nastąpiła bardzo szybko, bo już na ostatniej sesji Rady Miasta,...

Marcin Lewandowski: O rozmywaniu roli [OKIEM RADNEGO]

Redaktor | 2 wrz 13:22 W każdym formalnie zorganizowanym środowisku wytwarzają się z czasem pewne nieoficjalne podgrupy, bazujące na przyjaźni, sympatii, wspólnych sprawach. Takie zawężone grono nie pokrywa się z podziałem zależności służbowych. Funkcjonuje mimo nich. To garstka „swoich ludzi”, z którymi „można pogadać”; pewien „wewnętrzny krąg”.