Religia Niedziela - Tygodnik Bydgoski | Redaktor 0
13 sty 10:21
Ten jest mój Syn umiłowany [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Ten jest mój Syn umiłowany [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Tego dnia, 13 stycznia, kiedy upływa oktawa, czyli osiem dni od wielkiego święta Objawienia Pańskiego. Kościół tradycyjnie zwraca szczególną uwagę na wydarzenie chrztu naszego Pana w Jordanie. Od razu zwróćmy uwagę, że po reformie liturgicznej święto chrztu Pańskiego przeniesione zostało na niedzielę poprzedzającą ten dzień. W tym roku tak się szczęśliwie składa, że obie te tradycje pokrywają się, oktawa Objawienia Pańskiego przypada bowiem w niedzielę.
Religia Niedziela - Tygodnik Bydgoski | Redaktor 0
2 wrz 10:11
Wydarzenie na skalę światową [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Wydarzenie na skalę światową [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Kiedy po czterdziestu latach ponownie stajemy w Bydgoszczy przed nawiedzającym miasto obrazem Najświętszej Maryi Panny, przed kopią Jej cudownego wizerunku, trzeba sobie uświadomić, że nie jest to to taka zwyczajna kopia. Ten obraz powstał w wyniku splotu zadziwiających wydarzeń. Trzeba w tym kontekście przypomnieć trzy, ściśle z sobą powiązane, historyczne fakty.