Wydarzenia 26 sie 2017 | Redaktor
Droga do nowoczesności bydgoskiej biblioteki

Wizualizacje: Urząd Miasta Bydgoszczy

Szklane zadaszenie dziedzińca, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, wrzutomat do zwrotu książek czy książkomat do odbioru zamówionych tytułów po godzinach pracy instytucji – takie rozwiązania planuje wprowadzić Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

WiMBP stara się o przyznanie grantu na realizację projektu rozbudowy i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Początek realizacji tych inwestycji już w 2018 r., pod warunkiem uzyskania środków.

W ramach projektu przewidziano, m.in., przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39 oraz jego rozbudowę w miejscu wyburzonych oficyn od ul. Zaułek, planowane jest też zadaszenie szkłem tarasu budynku przy Starym Rynku 24.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy dysponuje rozległą infrastrukturą, na którą składa się licząca niemal 5 tys. mkw. powierzchni Biblioteka Główna, położona pomiędzy ul. Długą a Starym Rynkiem, oraz ponad 30 filii rozsianych we wszystkich częściach miasta. Niedawno oddana została do użytku wybudowana w całości z pieniędzy budżetu miasta filia przy ul. Czołgistów. Z uwagi jednak na zły stan techniczny budynku przy ul. Długiej 39, słabą dostępność całego kompleksu dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest przeprowadzenie remontu i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

W ramach projektu biblioteka wprowadzi nowe formy działalności i zaproponuje szerszą ofertę kulturalno-edukacyjną. Aby zwiększyć zainteresowanie działalnością instytucji, zdecydowano włączyć w program takie elementy jak „gaming”, gry miejskie oparte o rzeczywistość rozszerzoną ARG (ang. augumented reality games), modną formę rozrywki typu „escape room” (w tym przypadku czerpiącą z treści kulturowych – literatury) oraz technologie cyfrowe.

Realizacja inwestycji otworzy przed WiMBP wiele nowych możliwości. Skonsolidowane mają zostać wszystkie czytelnie, obecnie rozproszone w różnych miejscach budynku. Wprowadzone zostaną różnego rodzaju ułatwienia, jak choćby: system RFID, mobilne aplikacje na urządzenia przenośne do wypożyczania lub korzystania z plików udostępnionych przez bibliotekę, wrzutomat do zwrotu książek czy książkomat do odbioru zamówionych książek po godzinach funkcjonowania placówki.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy jest najstarszą i największą książnicą w Bydgoszczy – działa od 1 października 1903 r. Pierwszym polskim dyrektorem instytucji został w 1920 r. jej obecny patron, dr Witold Bełza. Przyczynił się do wzbogacenia zbiorów m.in. o cenną, istniejącą od końca XV w. kolekcję Biblioteki Bernardynów Bydgoskich (1374 woluminy w tym 97 inkunabułów z unikatową w skali światowej ulotką Hieronima Savonaroli) i rękopisy Kazimierza Kierskiego (670 jednostek zawierających 435 dokumentów królewskich). Podczas okupacji część polskojęzycznej literatury przekazano na makulaturę; wiele z nich uratowały polskie bibliotekarki pracujące w magazynie. Aby uchronić książki przed niemiecką akcją ewakuacyjną (1942-1944), część z nich ukryto w Muzeum Miejskim, a także w piwnicach szkół powszechnych. Po wojnie straty oszacowano na 20 proc. całego księgozbioru. Obecnie księgozbiór WiMBP liczy ok. 870 tys. woluminów.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor