Wydarzenia 20 wrz 2017 | Redaktor
Krok do rewitalizacji hali targowej

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Ogłoszony został przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego hali targowej przy ul. Magdzińskiego. Pozwoli ona wykonać niezbędne prace, które umożliwią przyszłemu najemcy zmianę funkcji zabytkowego obiektu.

Projektant będzie miał 7 miesięcy od momentu podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji. Obejmować ona będzie, m.in., opracowanie  programu robót budowlanych, projektu budowlano-wykonawczego robót i prac konserwatorskich (w tym m.in. architektoniczno-konstrukcyjnych oraz demontaż istniejących instalacji) z kompletem opinii i  uzgodnień oraz przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje nie tylko cena, ale również doświadczenie projektantów. Poza tym oceniana ma być oferowana przez wykonawcę długość okresu odpowiedzialności z tytułu udzielonej rękojmi za ewentualne wady dokumentacji budowlanej. 

Projekt to pierwszy krok do rewitalizacji hali. Obiekt pod koniec 2016 roku pzrejęło miasto. Opracowane zostały też ekspertyza stanu technicznego, zalecenia konserwatorskie i przeprowadzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. Dokumentacja projektowa pozwoli zlecić niezbędne prace doprowadzające obiekt do stanu deweloperskiego, a następnie w drodze konkursu wybrać podmiot, który zagospodaruje zabytkową halę.

Przypomnijmy, że hala  targowa przy ul. Magdzińskiego zbudowana została na początku poprzedniego stulecia. Oddana została do użytku w 1906 roku. Obiekt cały czas był związany z handlem. W 2009 roku odnowiono elewacje budynku.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor