Wydarzenia 21 lut 2017 | Andrzej Pawełczak
Na rozbudowę Grunwaldzkiej 113 milionów unijnej dotacji

Dyrektor CUPT Przemysław Gorgol i prezydent Rafał Bruski podpisują stosowne dokumenty

Dzisiaj podpisana została umowa na dofinansowanie rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Bydgoszcz w konkursie na pozyskanie funduszy europejskich zajęła bardzo wysokie 6. miejsce, które zagwarantowało zdobycie dotacji na maksymalnym poziomie.

W konkursie na środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko startowało 26 samorządów - 12 otrzymało pełne dofinansowanie, 4 częściowe wsparcie, a pozostałe nie otrzymały dofinansowania. Wniosek Bydgoszczy otrzymał 67 punktów i zajął szóstą lokatę w rankingu.

 - Dofinansowanie wywalczone w tym konkursie ma szczególne znaczenie – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – To duży sukces miasta. Z jednej strony, dzięki tym środkom ulica Grunwaldzka stanie się do 2019 roku najważniejszą dwujezdniową arterią łączącą Bydgoszcz z trasą S5. Z drugiej strony, Bydgoszcz może inwestować własne środki w kolejne ważne przedsięwzięcia.

Na zdjęciu od lewej prezydenci Krakowa, Bydgoszczy i Tarnowa

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Ze względu na wartość zamówienia zostało ono podzielone na dwie części. Przed tygodniem wyłonionych zostało 7 podmiotów o największym doświadczeniu, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i stabilną sytuacją finansową. Zostały one zaproszone do składania ofert. O zwycięstwie decydować będą kryteria, takie jak cena, termin wykonania robót budowlanych oraz okres udzielanej gwarancji. Wybrane firmy mają czas na złożenie ofert do 24 marca.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej będzie obok modernizacji ul. Kujawskiej i budowy przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej największym miejskim przedsięwzięciem realizowanym w najbliższych latach. Bydgoszcz w drodze konkursu pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjny  Infrastruktura i środowisko). Inwestycja szacowana na około 151 mln zł będzie wsparta kwotą 113 mln zł.

Zakończenie przebudowy Grunwaldzkiej planowane jest na 2019 rok. Roboty będą się odbywały  etapami tak, by zminimalizować utrudnienia w ważnym połączeniu węzła zachodniego z Osową Górą. Projekt przewiduje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu w obu kierunkach na całym odcinku. Dodatkowo na odcinku od ulicy Skośnej do Flisackiej w kierunku centrum miasta, projektowany jest trzeci pas ruchu przeznaczony jedynie dla autobusów komunikacji publicznej. Konieczna jest również przebudowa wszystkich skrzyżowań z ulicami poprzecznymi.