Wydarzenia 8 wrz 2017 | Redaktor
Pielgrzymka i Msza św. w środku lasu, gdzie urodził się błogosławiony

Błogoławiony Czesław Jóźwiak/ fot. Materiały Towarzystwa Salezjańskiego

Błogosławiony Czesław Jóźwiak urodził się w nieistniejącej wsi Łażyn, niedaleko Brzozy. W sobotę (9 września) w środku lasu, odprawiona zostanie uroczysta Msza św., po której odsłonięty zostanie obelisk z pamiątkową tablicą. Na uroczystość dotrzeć można w zorganizowanych grupach: pieszych, rowerzystów i kierowców.

W całej salezjańskiej Polsce rok 2017 jest dedykowany męczennikom II wojny światowej, wychowankom oratorium w Poznaniu, którzy nazywani są popularnie „poznańską Piątką”. W okresie wojny za działalność konspiracyjną zostali aresztowani prze gestapo i skazani na śmierć. Wyrok wykonano w Dreźnie 24 sierpnia 1942 roku. Jednym z nich jest bł. Czesław Jóźwiak.

Czesław urodził się 7 września 1919 roku w Łażynie w powiecie bydgoskim, w rodzinie Leona i Marii z d. Iwińskiej. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Bydgoszczy. Jego ojciec Leon był cenionym funkcjonariuszem policji śledczej. Rodzina w związku z jego służbowym przeniesieniem w 1930 roku osiadła w Poznaniu. Czesław kontynuował wówczas naukę w Gimnazjum im. św. Jana Kantego. W 1934 roku rozpoczął przygodę z salezjanami. Zaczął regularnie uczęszczać do oratorium przy ul. Wronieckiej na Starym Mieście. Wkrótce stał się jednym z liderów tego środowiska. Był prezesem Towarzystwa Niepokalanej, czyli jednej z ówczesnych grup formacyjnych propagującej wśród młodzieży nabożeństwo do Matki Najświętszej, ale aktywnie udzielał się we wszystkich zajęciach oratoryjnych - organizował zawody sportowe, występował w przedstawieniach, śpiewał w chórze, gromadził wokół siebie młodszych chłopców, przez których był nazywany „Tatą”. Potrafił godzinami snuć im barwne opowieści historyczne, zwłaszcza z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, którymi potrafił zaciekawić.

Jóźwiak był przed wojną związany także z harcerstwem. W 1939 r. ukończył kurs Przysposobienia Wojskowego. Brał udział w kampanii wrześniowej w batalionie PW „Koronowo”, gdzie uczestniczył w potyczce z Niemcami na bagnety. Następnie w dniach 9-22 września brał udział w bitwie nad Bzurą. Po załamaniu się kontrofensywy wojsk Armii „Pomorze” i Armii „Poznań” oraz rozbiciu jego oddziału w okolicach Kutna powrócił do rodzinnego Poznania.

Stosunkowo szybko zaangażował się w działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Bojowej, formacji wojskowej utworzonej 16 listopada 1939 roku w Poznaniu przez przedwojennych działaczy Stronnictwa Narodowego. Jej działalność objęła cały obszar Ziem Zachodnich wcielonych do Rzeszy, w tym głównie Wielkopolskę. W grudniu 1939 roku nawiązał kontakt z kierownikiem Obwodu NOB Śródmieście Południowe. Z ramienia tej organizacji organizował Harcerstwo Polskie. Po zaprzysiężeniu otrzymał konspiracyjne pseudonimy: „Piotr”, „Orwid”. Został mianowany kierownikiem sekcji organizacyjnej, której zadaniem było rozpoznanie wywiadowcze obiektów Wehrmachtu w Śródmieściu. Zajmował się kolportażem gazetki „Polska Narodowa”. To właśnie Czesław wciągnął do działalności w NOB swoich kolegów z oratorium: Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego.

Aresztowany przez gestapo w 23 wrześniu 1940 r. Przeszedł ciężkie śledztwo w Domu Żołnierza (siedziba poznańskiego gestapo) w Poznaniu. Był też więziony w Forcie VII i więzieniu na ul. Młyńskiej w Poznaniu. Podczas przesłuchań przez gestapo, jako przywódca grupy był najbardziej ze wszystkich maltretowany. Następnie został osadzony we Wronkach, Berlinie -Neukölln.
Latem 1942 roku został wraz z kolegami osadzony w więzieniu Zwickau. Tam, wyrokiem Wyższego Sąd Krajowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Dreźnie 24 sierpnia 1942 r. W czasie więzienia wszyscy młodzi ludzie dali swoim współwięźniom oraz oprawcą mocne świadectwo wiary. Czesław i jego koledzy z oratorium salezjańskiego w Poznaniu zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin, historyk, publicysta magazynu „Don Bosco”, „Gazety Polskiego Codziennie”, „Kuriera Wnet” i Radia Merkury Poznań. Dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej.

Regionalne uroczystości ku czci bł. Czesława Jóźwiaka     
Organizowane są w najbliższą sobotę (9 września) przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, parafię NMP Królowej Polski w Brzozie i Nadleśnictwo Bydgoszcz. O godz. 12.00 w miejscu urodzenia błogosławionego zostanie odprawiona Msza św., a potem odsłonięty zostanie obelisk z pamiątkową tablicą.
Jak trafić w miejsce uroczystości? Można dołączyć do zorganizowanych grup:
– o godz. 10.30 wyruszy pielgrzymka piesza – jej uczestnicy zgromadzą się na bocznej drodze za wiaduktem w Emilianowie, przy obwodnicy Bydgoszczy. Na pieszych czekać będą przewodnicy, a trasa zostanie oznakowana.
– rowerzyści wyruszą wspólnie spod kościoła w Brzozie, również o godz.10.30. Droga do pokonania to około 10 km w jedną stronę.
– Nadleśnictwo Bydgoszcz wydało zgodę również na dojazd samochodami do miejsca uroczystości. Ci, którzy chcieliby dołączyć, a nie znają drogi, powinni zjawić się o godz. 11.00, również pod kościołem w Brzozie.

Reportaż o tym, jak Brzoza "odkryła" w środku lasu błogosławionego, także list Czesława Jóźwiaka, napisany do rodziców 45 minut przed śmiercią - w aktualnym, papierowym "Tygodniku Bydgoskim" do kupienia w kioskach i punktach sprzedaży prasy.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor