Wydarzenia 9 mar 2017 | Redakcja
Przesiadamy się na rowery

Przedstawiciele Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna przekazali prezydentowi Rafałowi Bruskiemu pięć postulatów, które uważają za niezbędne do poprawy sytuacji rowerzystów w mieście.

Pierwszy wniosek to osiągnięcie 10-procentowego współczynnika rowerowego. - Taki wynik w skali rocznej osiągniemy za trzy lata, a w okresie letnim od 2020 r. zakładamy, że będzie on utrzymywał się na poziomie 20 proc. – mówi prezydent miasta. – Wpływ na to mieć będą wszystkie inwestycje w infrastrukturę rowerową, jakie już realizujemy, bądź mamy zaplanowane w najbliższych trzech latach – dodaje.

Kolejne postulaty dotyczyły budowy spójnej sieci dróg rowerowych oraz rozwoju Bydgoskiego Roweru Miejskiego. W tym roku kończy się umowa z obecnym operatorem BRA. W nowym przetargu miasto zagwarantuje sobie możliwość rozbudowy systemu o kolejne stacje w trakcie trwania umowy, a nie dopiero po jej wygaśnięciu. System zostanie rozszerzony w 2018 roku przynajmniej o 12 stacji, które zostaną rozlokowane na terenie Fordonu. Miasto przeanalizuje także możliwości rozbudowy systemu w okolicach stacji, które są najbardziej popularne wśród bydgoszczan. Co istotne, w ramach nowej umowy zakupione będą nowe rowery, a więc tabor BRA zostanie wymieniony w całości.

Bydgoska Masa Krytyczna chce też, aby miasto zachęcało najmłodszych do codziennego korzystania z roweru. Jak zapewnił prezydent, w ciągu roku przy każdej szkole ustawione zostaną stojaki rowerowe. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach oddane zostały do użytku trzy miasteczka rowerowe.

Stowarzyszenie proponuje również powołanie oficera rowerowego w mieście. Prezydent zapewnił, że ratusz przeanalizuje zasady, na jakich funkcjonują podobni oficerowie w innych miastach, m.in. w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, które to miasta rowerowi aktywiści wskazali jako realizujące tzw. dobre praktyki w zakresie polityki rowerowej.

Bydgoska Masa Krytyczna od 2010 roku organizuje co miesiąc przejazdy rowerowe przez miasto. Mają one zwrócić uwagę na potrzeby zmian, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, tak, aby jednoślady stały się alternatywą dla samochodów.

Redakcja Autor