Aktualności 15 lis 11:07 | Redaktor
Ćwiczyli struktury dowodzenia NATO. Trzy tysiące osób, część w Bydgoszczy

W czwartek (14 listopada) zakończyło się NATO-wskie ćwiczenie „Trident Jupiter 19-1” - odbywało się jednocześnie w kilku miejscach w Europie, w tym w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy.

Ćwiczenie trwało od 5 listopada. - Kończąc Trident Jupiter 19-1, jesteśmy pośrodku serii ćwiczeń, które skupiają się na przygotowaniu do prowadzenia wspólnych operacji połączonych – powiedział generał Adam Joks, dowódca JFTC. – Jestem niezmiernie dumny, że Centrum Szkolenia Sił Połączonych odgrywa kluczową rolę w dużym cyklu ćwiczeń, obejmującym także Trident Jupiter 19-2 i Loyal Leda 2020, które odbędą się w przyszłym roku.

Wśród jednostek ćwiczących w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy były: Połączona Grupa Wsparcia Logistycznego wraz z dowódcą, generałem brygady Jaroslavem Schönem, Wielonarodowa Grupa Współpracy Cywilno-Wojskowej z Włoch, polska Grupa Zadaniowa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także przedstawiciele Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) i Połączonego Centrum Szkolenia Bojowego ze Stavanger w Norwegii (Joint Warfare Centre).

Z uczestnikami ćwiczenia w JFTC spotkał się także Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund Andrzejczak, który zapoznał się z organizacją i przebiegiem ćwiczenia i z wnioskami po jego zakończeniu. 

fot. JFTC

Trident Jupiter 19-1 to wspierane komputerowo ćwiczenie struktur dowodzenia NATO, odbywające się na dwóch szczeblach – strategicznym i operacyjnym. Zaangażowane w nim były między innymi Komponenty Dowodzenia Sił Odpowiedzi NATO 2020 (NRF20) oraz Sił Wsparcia i Uderzenia Morskiego NATO (STRIKFORNATO). W ćwiczeniu wzięło udział ponad 3000 osób, reprezentujących ponad 30 państw członkowskich Sojuszu i krajów partnerskich.

Testowano i oceniano zdolności dowództw poszczególnych komponentów NRF20 – lądowego, morskiego, powietrznego i operacji specjalnych – do planowania i prowadzenia działań w ramach określonego obszaru operacji połączonych. Chociaż „Trident Jupiter 19-1” oparty był o fikcyjny scenariusz, to, jak podkreśla rzecznik prasowy JFTC kmdr por. Piotr Adamczak, zadbano, aby odzwierciedlał on teraźniejsze i przyszłe realne zagrożenia. Dodaje, że ćwiczenie było okazją do zademonstrowania zaangażowania Sojuszu w kwestie obrony wspólnej i bezpieczeństwa w środowisku skomplikowanego zagrożenia.

fot. JFTC

Trident Jupiter 19-1 to pierwsza część cyklu ćwiczeń NATO, nadzorowanych przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT). Cykl składa się z dwóch połączonych, wspieranych komputerowo ćwiczeń struktur dowodzenia kierowanych przez Joint Warfare Centre ze Stavanger w Norwegii (Trident Jupiter 19-1 i 19-2), a także ćwiczenia Loyal Leda, którym w 2020 pokieruje Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Źródło: JFTC (kmdr por. Piotr Adamczak), skrót, oprac. - red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor