Aktualności 11 lut 17:30 | Redaktor
Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wybory niebawem

fot. Jacek Kargól

Zbliżają się wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Chętni powinni wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do 28 lutego Zespołowi ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 5.

Działalność Rady ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy w przestrzeni współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem. Wydaje uchwały opiniujące w szczególności dotyczące tegoż sektora, czyli na przykład opiniuje projekty strategii rozwoju gminy, projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, czy wyraża opinię w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, albo w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, etc.

Wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć również oświadczenie kandydata na członka RDPP MB o wyrażeniu zgody na kandydowanie, aktualny odpis z rejestru bądź z ewidencji lub inny dokument, który potwierdza status prawny organizacji oraz wskazuje na sposób reprezentacji i osoby właściwe do jej reprezentacji, dokumenty wykazujące prowadzenie działalności na terenie Miasta Bydgoszczy, w przypadku organizacji, które nie posiadają siedziby na terenie Bydgoszczy.

Mogą być także dołączone rekomendacje, jakie zostały udzielone kandydatowi przez inne organizacje.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy znajdują się na stronie UMB.

Źródło: UMB

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor