Aktualności 8 lis 10:29 | Redaktor
UKW docenione za udział w Legii Akademickiej

ukw.edu.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało drugą edycję programu Legia Akademicka, w roku 2018/2019. Wzięło w niej udział 150 uczelni z całego kraju, a Uniwersytet Kazimierza Wielkiego znalazł się w gronie 10 najlepszych.

Legia Akademicka to program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. UKW przystąpiło do niego w 2017 roku, obecnie własnie rozpoczyna edycję trzecią. Program skierowany jest do studentów tej uczelni oraz innych szkół wyższych, publicznych i niepublicznych z terenu Bydgoszczy.

Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego – oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Do udziału w programie Legia Akademicka może przystąpić każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz będąca studentem studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Aby przystąpić do Legii, do 28 listopada należy złożyć „Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Wnioski są dostępne na stronie UKW, można jest także otrzymać w Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji (pok. 104, gmach główny UKW, ul. J. K. Chodkiewicza 30) i w Biurze ds. Obronnych (pok. 15) lub w portierni budynku al. Powstańców Wielkopolskich 20.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji (pok. 104, gmach główny, ul. J. K. Chodkiewicza 30).

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). 

Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu „Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych”, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. 

źródło: UKW

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor