Bydgoszcz 4 lip 12:07 | Redaktor
Bydgoszcz z rekordowo niskim bezrobociem

fot. ilustracyjna Pixabay

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy stopa bezrobocia w mieście na koniec czerwca osiągnęła poziom 3,4 proc. To najniższy od początku lat 90. poziom bezrobocia zanotowany w Bydgoszczy.

Z wyliczeń Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że pod koniec czerwca zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców naszego miasta było 5596. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 126 osób, a na przestrzeni pierwszego półrocza – spadek o 386 osób. W zeszłym roku o tej samej porze roku bezrobocie w Bydgoszczy wynosiło prawie 4 proc. Już wtedy stopa bezrobocia była najniższa od lat – dziś jest jeszcze lepiej - bezrobocie w Bydgoszczy wynosi 3,4 proc i jest to najniższy poziom bezrobocia zanotowany w mieście od początku lat 90.

Na lokalnym rynku ofert pracy jest coraz więcej. Z informacji podanych przez Urząd Miasta wynika, że od początku roku pracodawcy zgłosili ich do PUP ponad 10 tysięcy. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają też cudzoziemców, o czym świadczy również liczba ponad 10 tys. złożonych w pierwszym półroczu w PUP oświadczeń lokalnych firm o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

PUP podaje, że wśród bydgoskich bezrobotnych przeważają kobiety (57, 6 proc), osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym (27, 5 proc.), a także osoby tzw. długotrwale bezrobotne (zarejestrowane ponad 12 miesięcy) – 50,7 proc.

Podobnie wygląda sytuacja w okolicznych gminach. Na koniec czerwca w PUP było zarejestrowanych 2061 bezrobotnych mieszkańców powiatu bydgoskiego. W ciągu półrocza odnotowano spadek o 309 osób.

Bezrobocie w powiecie bydgoskim wynosi - 5,1 proc., w woj. kujawsko - pomorskim - 8,1 proc., w Polsce - 5,4 proc.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy, oprac. red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor