Bydgoszcz 16 cze 13:25 | Redaktor

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ostro protestuje przeciwko stanowisku stowarzyszenia architektów i apeluje do władz miasta o odbudowę zamku i zachodniej pierzei Starego Rynku w historycznym kształcie.

Dyskusja o odbudowie kazimierzowskiego zamku w Bydgoszczy wybuchła na nowo w lutym tego roku. O odtworzeniu historycznego dziedzictwa dyskutowali m.in. członkowie Rady do spraw Estetyki Miasta. „Tygodnik Bydgoski” przedstawił również w lutowym numerze opinie ekspertów z różnych dziedzin.

Zamek bydgoski był symbolem dawnej potęgi miasta

To może być budowla inspirowana gotykiem [REKTOR UKW O ODBUDOWIE ZAMKU]

Archeolog: Odbudowa tak, ale tylko baszty [ZAMEK BYDGOSKI]

Architekt: Odzwierciedlić obecność zamku w Bydgoszczy

W kwietniu do władz Bydgoszczy dotarły dwa apele Stowarzyszenia Architektów Polskich, które opowiedziało się za „rezygnacją z działań zmierzających do odbudowy bydgoskiego zamku i rekonstrukcji zachodniej pierzei”. SARP wskazuje, że byłoby to „sprzeczne z obecną filozofią i obowiązującymi doktrynami w konserwacji zabytków propagowanymi przez UNESCO”.

Ostro na opinię i rekomendację SARP odpowiedziało Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. W przesłanych w czwartek (13 czerwca) do władz miasta pismach pt. „Bydgoszczanie za odbudową zachodniej pierzei Starego Rynku” i „Od zamku wszystko się zaczęło” TMMB zarzuca architektom „szermierkę słowną pod ściśle założoną tezę” oraz wykazuje, że wbrew głoszonej przez nich informacji o braku jakichkolwiek dokumentacji na temat zamku, „istnieje liczny zasób źródeł kartograficznych(…), które ukazują zarówno lokalizację zamku, jak i jego narys (rzut)”. „Dysponujemy wystarczająco dużą liczbą materiałów źródłowych, aby w pewny sposób odtworzyć elementy jego architektury” – czytamy w piśmie TMMB (oba pisma publikujemy w całości poniżej).

Towarzystwo zwróciło się do prezydenta Bydgoszczy i Rady Miasta, m.in. o:

  • pilne powołanie zespołu fachowców (…) do spraw odbudowy bydgoskiego zamku,
  • podjęcie starań o wpisanie reliktów zamku oraz zachodniej pierzei Starego Rynku do indywidualnego rejestru ochrony zabytków
  • przebadanie obszaru wzgórza zamkowego dla precyzyjnego określenia obrysu fundamentów,
  • skorzystania z doświadczeń odbudowy zamku w Bobolicach w woj. śląskim,
  • odrzucenie wniosku architektów nawołujących do rezygnacji z odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku,
  • pilne sporządzenie w oparciu o zasoby archiwalne miasta szczegółowej dokumentacji odbudowy zachodniej pierzei.

TMMB podkreśla też, że punktem wyjścia do rozpoczęcia budowy powinna być zachodnia pierzeja Starego Rynku w chwili jej burzenia przez Niemców.


 


 

    

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor