Bydgoszcz 9 lut 2018 | Redaktor
Spacer z bezdomniakiem

Akcja bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt. Wystarczą dobre chęci i czas. I już można iść na spacer z psem.

Na spacery z psami można wychodzić w dni powszednie od 10:00 do 17:00. W dni powszednie nie są konieczne zapisy. W weekendy od godziny 14:00 – 18:00 (obowiązują zapisy, których można dokonać wysyłając e-mail na: adopcje@schronisko.org.pl w tytule umieścić: „Spacer sobota lub niedziela”).

Ważne informacje dla osób, które chciałby wziąć udział w akcji:

  • Osoba zabierająca schroniskowego psa na spacer zobowiązana jest do podpisania czasowej umowy adopcyjnej.
  • Psy na spacery przyprowadza, a po spacerze odprowadza do boksów, wyłącznie pielęgniarz zwierząt lub wytypowany przez Schronisko wolontariusz pełnoletni.
  • Na spacery w weekendy i w dni świąteczne obowiązują uprzednie zapisy na dwie tury spacerów; na godzinę 14.00 – 16.00

Na godzinę 16.00 – 18.00

Zapisy przyjmowane są do piątku poprzedzającego weekend lub w dzień poprzedzający święto do godziny 18,00 na adres adopcje@schronisko.org.pl

  • Osoba zabierająca psa na spacer ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa pozostającego pod jej opieką.
  • Nie dopuszcza się zwalniania z uwięzi psa w trakcie spaceru oraz przekazywania psa osobom trzecim.
  • Powrót psa do Schroniska po spacerze jest wyznaczony godzinami otwarcia jednostki.
  • Dokarmianie psa w trakcie spaceru (smakołyki) należy uzgodnić z pielęgniarzem zwierząt.
  • Stosowanie zabawek w bliskiej obecności innych psów jest, ze względów bezpieczeństwa zwierząt, zabronione.
  • W czasie oczekiwania na przydzielenie psa na spacer należy liczyć się z możliwością dłuższego oczekiwania, podczas gdy pierwszeństwo ma przyjmowanie nowych psów do schroniska lub wydawanie psów do adopcji.
  • Obowiązkowe jest powiadomienie personelu schroniska o nagłych lub nie przewidzianych zdarzeniach z udziałem psa pozostającego pod opieka wyprowadzającego.

Dzięki spacerom psy ze schroniska znów zaznają dobrego kontaktu z człowiekiem.

- To zwłaszcza dzięki spacerom z naszymi pieskami tyle, nawet bardzo starych, psów znalazło nowych opiekunów – mówi dyrektor Schroniska dla Zwierząt, Izabella Szolginia.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor