Historia 8 lut 09:03 | Redaktor
Kustosz Pamięci Narodowej - kto jest wart nagrody

fot. IPN

Instytut Pamięci Narodowej Gdańsk zachęca do zgłaszania kandydatów do nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Czy znacie kogoś, kto szczególnie aktywnie działa w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 lub jego działalność jest zbieżna z ustawowymi celami IPN? Do 28 lutego możecie wysłać zgłoszenie kandydata.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

Nagroda o charakterze ogólnopolskim ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł „Kustosza Pamięci Narodowej” .

Kandydatów do Nagrody mogą proponować instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne.

IPN Gdańsk zachęca szczególnie do zgłaszania kandydatów z terenu województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Kandydatury zgłasza się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online dostępnego na stronie internetowej ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i Nagrody/ Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej (tutaj).

Wniosek powinien zawierać dane kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody.

Zgłaszający jest zobowiązany razem z wnioskiem przesłać na adres kustosz@ipn.gov.pl podpisaną przez kandydata zgodę na przetwarzanie danych oraz klauzulę informacyjną (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie formularza zgłoszeniowego).

Przesyłając formularz, zgłaszający oświadcza, że kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie (w przypadku kandydatur pośmiertnych zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę najbliższej rodziny kandydata).

Zgłoszenie własnej kandydatury wymaga załączenia co najmniej jednej rekomendacji pochodzącej od instytucji, organizacji społecznej lub innej osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju 2019 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

Link do formularza zgłoszeniowego: tutaj.

Szczegółowych informacji udzielają:

Piotr Sieczkowski, tel.: (22) 581 85 53

Emilia Boguszewska, tel.: (22) 581 89 64

e-mail.: kustosz@ipn.gov.pl

Dotychczas z terenu działań IPN Gdańsk Delegatura w Bydgoszczy (woj. pomorskie i woj. kujawsko-pomorskie) uhonorowani zostali:

Elżbieta Zawacka (1909–2009)

Kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, jedyna spośród 15 kandydatek, która pomyślnie przeszła trening i służyła potem w szeregach cichociemnych, matematyczka, profesor nauk humanistycznych specjalizująca się w historii najnowszej

więcej

Kazimierz Piechowski (1919-2017)

fot. IPN

Jeden z pierwszych więźniów politycznych obozu koncentracyjnego w Auschwitz (nr 918), a także jeden z niewielu, którym udało się uciec z niemieckiej „fabryki śmierci”. Żołnierz Armii Krajowej. Więzień okresu stalinowskiego. Świadek historii i autor wstrząsających wspomnień obozowych.

więcej

Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski (1907–2008)

fot. IPN

Generał brygady, ps. „Bolko”, „Grzmot”, „Tysiąc”, „Michałowicz”.

więcej

Prof. Jan Łopuski

fot. IPN

Profesor prawa, wybitny znawca prawa morskiego, nauczyciel akademicki. Żołnierz i kronikarz Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, popularyzator niezakłamanej wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym.

więcej

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor