Komunikacja 23 cze 2019 | Redaktor
Niech Bydgoszcz stanie się europejskim węzłem komunikacyjnym

fot. Anna Kopeć

Europoseł Kosma Złotowski wzywa do poparcia wpisania Bydgoszczy jako bazowego węzła do transeuropejskiej sieci transportowej. Stanowisko w tej sprawie planuje podjąć już w poniedziałek (24 czerwca) sejmik wojewódzki.

fot. Anna Kopeć

- Do roku 2023 ma zostać zamknięta sprawa odnowienia sieci bazowej TEN-T. My zabiegamy o to, żeby Bydgoszcz została ustanowiona jako węzeł podstawowy – poinformował w sobotę (22 czerwca) europoseł Kosma Złotowski na konferencji prasowej. - Dzięki temu, że jest się w tej sieci, można pozyskiwać środki unijne na różne rozwiązania komunikacyjne.

Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

W jej skład wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów  morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

Ponadto, jej integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transportowe, których wdrażanie przyczynia się do poprawy przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez transport.

Tyle wiadomo z oficjalnych dokumentów UE. Bydgoszcz do tej pory była traktowana jako węzeł zapasowy. Wraz z pojawieniem się planów budowy portu multimodalnego w Emilianowie powstała szansa na wpisanie węzła do tak zwanej sieci bazowej, bowiem Bydgoszcz leży na trasie jednego z korytarzy sieci, tzw. Bałtyk-Adriatyk.

fot. Anna Kopeć

-  Komisja Europejska prowadzi konsultacje na temat rewizji sieci TEN-T  - mówił na konferencji radny sejmiku Jerzy Gawęda. - Zależy nam bardzo na tym, aby ta zmiana dotyczyła Bydgoszczy, może ona być motorem rozwoju regionu.

Przekonywał, że oprócz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, będzie to miało wpływ na rozwój gospodarczy, przede wszystkim przemysłu.

I europoseł, i radny podkreślali, że porty morskie w Trójmieście są na granicy wydolności przeładunkowej i potrzebują rozproszenia.

Dlatego tak ważne są plany odtworzenia wodnych dróg śródlądowych, zwłaszcza w połączeniu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą kolejową.      

Ważnym atutem Bydgoszczy jest też lotnisko, aczkolwiek jest ono słabo skomunikowane, gdyż nie łączy się bezpośrednio z siecią kolejową, a infrastruktura drogowa poprawi się dopiero po oddaniu trasy S5 i wybudowaniu odcinka S10 do autostrady A1. Z kolei

- Choć horyzont czasowy do 2023 roku wydaje się odległy, działania trzeba podejmować teraz – przekonywał Złotowski. – Chodzi o mocne wsparcie portu multimodalnego w Emilianowie i wpisania Bydgoszczy do sieci bazowej TEN-T. Dobrze by było, gdyby swoje stanowisko uchwaliły  samorządy, a przede wszystkim Bydgoszcz i powiat bydgoski. Po tym jak Komisja Europejska przedłoży projekt w sprawie sieci TEN-T, ja będę robił wszystko, aby Bydgoszcz się w tej sieci znalazła.

Radny Gawęda dodał, że „każda organizacja może kierować stanowisko do Komisji Europejskiej, bo trzeba pokazać jak najszersze zainteresowanie społeczeństwa, potrzebę środowiska”.

jk

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor