Wydarzenia 11 maj 2019 | Redaktor

Na koniec kwietnia 2018 roku szacunkowa stopa bezrobocia wyniosła w Bydgoszczy jedynie 3, 5 proc. – poinformował ratusz. Jest to najniższy od początku lat 90. XX wieku poziom bezrobocia zanotowany w mieście.

W zeszłym roku o tej samej porze roku bezrobocie w Bydgoszczy było wyższe o 0,5 proc. i wynosiło 4 proc. Już wtedy pobito rekord, jeśli chodzi o najniższą stopę bezrobocia.

Z wyliczeń Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec kwietnia zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Bydgoszczy było 5 927. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 135 osób (z kolei w porównaniu do kwietnia 2018 - spadek o 512 osób).  Jest to najniższy od początku lat 90. XX wieku poziom bezrobocia zanotowany w naszym mieście.

– Tak niska stopa bezrobocia to najlepszy dowód na to, że podjęliśmy wiele trafnych decyzji związanych z rozwojem Bydgoszczy. W ciągu ostatniej dekady rozwinęliśmy Bydgoski Park Przemysłowo–Technologiczny, uzbroiliśmy szereg innych terenów inwestycyjnych, konsekwentnie poprawiany komunikację, a inwestorów obsługujemy na najwyższym poziomie, co potwierdzają ważne rankingi, m. in. ranking Banku Światowego - mówi Rafał Bruski, prezydent miasta.  

Na lokalnym rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy - od początku roku pracodawcy zgłosili do PUP ponad siedem tysięcy takich ofert, a biorąc pod uwagę, że nie wszystkie oferty z rynku trafiają do PUP, ich rzeczywista ilość jest zdecydowanie większa. Coraz mniej osób rejestruje się także jako osoby bezrobotne - w okresie od stycznia do kwietnia w PUP zarejestrowało się 3 228 osób, czyli o ponad 560 mniej niż rok temu (w okresie od stycznia do kwietnia 2018).

Wśród bydgoskich bezrobotnych przeważają kobiety (57 porc.), osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym (28 proc.), a także osoby tzw. długotrwale bezrobotne (zarejestrowane ponad 12 miesięcy) - 49 proc.

 Na uwagę zasługuje bardzo mała liczba bezrobotnych absolwentów szkół różnych typów, zarówno ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i techników, czy też wyższych – to jedynie 1,3 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych, co świadczy o dobrych kierunkach kształcenia w bydgoskich szkołach.

 Lokalny rynek pracy to nie tylko miasto Bydgoszcz. Podobnie wygląda sytuacja w okolicznych gminach. Na koniec kwietnia w PUP było zarejestrowanych 2 258 bezrobotnych mieszkańców powiatu bydgoskiego, czyli o 181 mniej niż w poprzednim miesiącu.

Bezrobocie w liczbach:

  • w Bydgoszczy - 3,5 proc.
  • w powiecie bydgoskim - 5,3 proc.
  • w Polsce - 5,6 proc.
  • w woj. kujawsko - pomorskim - 8,4 proc.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor