Wydarzenia 16 maj 19:34 | Redaktor
Bydgoskie stypendia dla twórców i animatorów kultury [LISTA PROJEKTÓW]

Uroczystość wręczenia stypendiów miasta Bydgoszczy/fot. Anna Kopeć

Spośród 112 wniosków złożonych w II edycji tegorocznego konkursu stypendialnego wybrano do realizacji 45 projektów. Bydgoskie stypendia zostały wręczone w środę (16 maja) w Miejskim Centrum Kultury.

Największą grupę stanowią stypendia dotyczące udziału bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych (14 projektów ):

Jakub Jan Kazieczko - udział w warsztatach i konkursie pianistycznym Edward Auer Piano Workshop 2018 w Stanach Zjednoczonych - 5000 zł;

Adam Kałduński - udział w warsztatach i konkursie pianistycznym Edward Auer Piano Workshop 2018 w Stanach Zjednoczonych - 5000 zł;

Michał Szymanowski - udział w warsztatach i konkursie pianistycznym Edward Auer Piano Workshop 2018 w Stanach Zjednoczonych oraz Paloma O’Shea Santander International Piano Competition w Hiszpanii - 7000 zł;

Daniel Rudowski - udział w pianistycznych kursach mistrzowskich w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych - 5000 zł;

Marcin Wieczorek - udział w pianistycznych kursach mistrzowskich w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych - 4000 zł;

Emilian Rosiak – udział w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Ludwika van Beethovena w Hradec, European Music Institute Vienna Cello Masterclasses oraz Music Festival & Master Class w Pile – 3000 zł;

Maja Babyszka - Międzynarodowy Konkurs dla solistów i orkiestr w Padwie we Włoszech – 4000 zł;

Katarzyna Chmara-Collins – Lyon Improv Festiwal oraz trzecia edycja Festiwalu Improwizacji Mount Olymprov w Atenach – 2500 zł;

Marcin Szpak – wyjazd do Londynu na finisaż wystawy finalistów Sony World Photography połączony ze spotkaniem autorskim w Somerset House w Londynie – 2500 zł;

Wiesław Trzeciakowski – promocja twórczości Wiesława Trzeciakowskiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej – 3000 zł;

Jakub Janicki - rezydencja artystyczna grupy Kondensator Przepływu w ramach festiwalu Sanatorium Dźwięku – 3500 zł;

Krzysztof Błaszczak - koncert zespołu DUBSKA na Karneval der Kulturen 2018 w Berlinie – 3000 zł;

Szymon Łukowski – koncert zespołu Orange Trane w Mannheim – 4000 zł;

Renata Prugar – promocja Miasta Bydgoszczy podczas Międzynarodowego Festiwalu Talentów TOP ART. FESTIVAL „COSTA MUSICA” w Costa Brava w Hiszpanii – 5000 zł;

Kolejną grupę stypendiów stanowią projekty wydawnicze . W tej grupie znalazło się 13 przedsięwzięć z zakresu m.in. prozy, poezji czy filmu:

Wojciech Banach - wydanie książki poetyckiej Plac Piastowski i inne wiersze – 3500 zł;

Anna Alina Cybulska -jubileuszowy wybór wierszy i prozy Epifanie - 3000 zł;

Maria Czaplicka-Jedlikowska - wydanie monografii Antroponimia Bydgoszczy jako dziedzictwo kultury regionu od XV do XVIII wieku cz. I. Imiona . Projekt realizowany w ramach dokumentacji „Dziedzictwa Narodowego” – 4500 zł;

Krzysztof Kloskowski – wydanie katalogu obrazów z okazji jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej – 3000 zł;

dr Adam Kosecki – wydanie publikacji: „Miasta Kujawskie w średniowieczu. Lokacje, ustrój i samorząd miejski” – 4000 zł;

Katarzyna Kowalczyk - Kolorowanki Bydgoskie – Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego – 4000 zł;

dr Dariusz Tomasz Lebioda - publikacja jubileuszowego tomu wierszy „Jasny dzień” wraz z promocją literatury bydgoskiej w Chinach – 4000 zł;

Tadeusz Oszubski - wydanie książki „Miasto” zbioru opowiadań osadzonych w realiach Bydgoszczy – 4000 zł;

Marcin Sauter – autorskie wydawnictwo video – 5000 zł;

Helena Skonieczka - wydanie audiobooka i dodruk książki „Wiersze z żywego drzewa” – 4000 zł;

Mariusz Robert Stoppel – wydanie książki poetyckiej „Nawias” – 3000 zł;

Marek Szypulski - wydanie tomu poetyckiego „Dwa” – 3000 zł;

dr Magdalena Wichrowska – wydanie książki „Bydgoszcz movie” - 3000 zł;

Kolejne stypendia to 10 projektów związanych z muzyką . Stypendium otrzymują :

Marcin Dejnowski – wydanie płyty „Poza” – 3000 zł;

dr Wojciech Dyngosz – nagranie płyty z pieśniami Zygmunta Noskowskiego - 4500 zł;

Jolanta Gawryłkiewicz – Koncerty międzypokoleniowe – 4000 zł;

Łukasz Jędrzejczak – nagranie wideoklipu do utworu promującego nowy album zespołu T’ien Lai – 3000 zł;

Adam Kempa - nagranie płyty projektu artystycznego Caluskov 102 – 2500 zł;

Tomasz Pawlicki - wydanie płyty Tomasz Pawlicki – Trial version - 4000 zł;

Marek Przywarty - wydanie płyty z muzyką klawesynową przez Zespół Muzyki dawnej Inegalite – 4000 zł;

Rafał Skiba - wydanie płyty krótkogrającej Torus - 4000 zł;

Sławomir Szudrowicz – nagranie debiutanckiej płyty zespołu w składzie: Sławomir Szudrowicz/ Daga Gregorowicz/ Jacek Cichocki – 4000 zł;

Mateusz Szwankowski – opracowanie suity wokalno-instrumentalnej „Łemkowie” dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” – 4000 zł;

Ostatnia grupa to stypendia w zakresie sztuk wizualnych, teatru, upowszechniania kultury. Dofinansowanych zostanie osiem projektów:

Michał Cander – wystawa malarstwa z okazji XXX lecia pracy artystycznej –

4000 zł;

Danuta Milewska – PIEGI wystawa – 4000 zł;

Adam Juszkiewicz – LONDYNek – dzielnica skarbów – 3000 zł;

Aleksandra Kwiatkowska – przygotowanie makiety wystawy pt. Eros i Tanatos. Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej 1888-1945 – 3000 zł;

Katarzyna Witkowska – realizacja inscenizacji Teatru Bajecznego – bydgoskiego teatru dla dzieci – 3595 zł;

dr Alicja Jagielska-Burduk – Bydgoska Telewizornia Prawa Kultury – 3000 zł;

Krzysztof Kozłowski - Żywe lekcje historii – „Nasza Niepodległa” – 4000 zł;

Piotr Pawlaczyk – upamiętnienie 135 rocznicy powstania Towarzystwa Śpiewu HALKA Chór Męski w Bydgoszczy poprzez wydanie okolicznościowej kartki pocztowej wraz z serią znaczków – 1905 zł.

Wnioski rozpatrywała komisja stypendialna, powołana zarządzeniem prezydenta Bydgoszczy, w składzie:

dr Marek Chamot prof. WSG – przewodniczący komisji

Szymon Róg – członek komisji kultury i nauki RMB

Patrycja Jankowska – przedstawiciel Obywatelskiej Rady Kultury

Magdalena Zdończyk – dyrektor BKB.

Komisja stypendialna rozpatrując wnioski dokonuje ich oceny kierując się w następującymi kryteriami:

  • znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej
  • walory promocyjne
  • zasięg oddziaływania
  • oryginalność pomysłu
  • dotychczasowe osiągnięcia stypendysty
  • racjonalność kalkulacji kosztów
  • trwałość rezultatu
  • wzbogacenie oferty kulturalnej miasta
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor