Wydarzenia 1 lis 09:05 | Redaktor
Chryzantemy z UTP zamiast zagranicznych. Badacze hodują polskie odmiany

fot. UTP

Chryzantemy, w Polsce tradycyjnie związane z uroczystością Wszystkich Świętych, należą do najchętniej kupowanych kwiatów na świecie. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy jako jedyny ośrodek w kraju prowadzi badania badania nad hodowlą chryzantem – od ponad 30 lat.

Nazwy wyhodowanych tu odmian chryzantem, takie jak „Polka”, „Bydgoszczanka”, „Kujawianka”, „Łuczniczka”, „Pomorzanka”, „Brda”, podkreślają ich polskie pochodzenie i mają przyczyniać się do promocji miasta, regionu i kraju. Dwóm nadano również imiona na cześć pierwszych bydgoskich hodowców chryzantem: „Profesor Jerzy”- od nazwiska prof. Marka Jerzyego, który badania zapoczątkował, i „Profesor Zalewska” - ponieważ prof. Małgorzata Zalewska kontynuowała badania.

 

Od lewej: odmiana „Profesor Jerzy”, „Wisła”/fot. UTP

Właśnie odmiany nazwane na ich cześć uzyskały w tym roku wpis do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa – a więc odpowiednik patentu dla roślin. Wyhodowanie i wpisanie nowych odmian do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa jest pierwszym krokiem do ich komercjalizacji. Uczelnia ma nadzieję, że z czasem pozwoli to przełamać monopol zagranicznych hodowców i wprowadzić polskie odmiany na rynek.

Chryzantemy wyhodowane przez zespół badawczy UTP należą do grupy odmian średniokwiatowych, nadają się do uprawy sterowanej i mają wysokie walory dekoracyjne.

Nad odmianami pracują dr inż. Natalii Miler oraz dr inż. Anity Woźnej z Pracowni Roślin Ozdobnych WriB. Obecnie odmian jest 11. Tworzone są tradycyjnie, na drodze krzyżowania lub metodami biotechnologicznymi, z wykorzystaniem mutagenezy indukowanej in vitro.

„Profesor Zalewska”/fot. UTP

„Kujawianka”/fot. UTP

„Polka”/fot. UTP

źródło: UTP (Michał Grzybowski), oprac., skróty - red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor