Wydarzenia 18 wrz 14:05 | Redaktor
Do ośmiu tysięcy na likwidację pieca. Miasto podwyższy dotacje

fot. ilustracyjna, Pixabay

Z trzech do pięciu tysięcy złotych ma zostać zwiększone dofinansowanie na zastąpienie pieca podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej lub odnawialnymi źródłami energii w domkach jednorodzinnych. Właściciele budynków wielorodzinnych będą mogli liczyć maksymalnie na osiem tysięcy złotych dotacji. O zmianie uchwały 25 września zdecydują radni.

Z wyższego dofinansowania będą mogli korzystać mieszkańcy, którzy chcą wymienić piece na paliwo stałe na niskoemisyjne urządzenia grzewcze w lokalach mieszkalnych, budynkach jednorodzinnych lub w formie kompleksowego przedsięwzięcia w budynkach wielorodzinnych.

Dofinansowanie można otrzymać pod warunkiem likwidacji pieca i podłączenia się do miejskiej sieci co lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, instalacji elektrycznej lub gazowej. Dotację mogą otrzymać tylko ci, dla których likwidowane piece są jedynym źródłem ogrzewania.

Do tej pory wysokość dotacji wynosiła trzy tysiące złotych, odtąd ma wynosić do pięciu tysięcy złotych na jeden lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny.

Możliwe jest także uzyskanie dodatkowej dotacji, w przypadku kompleksowego podłączenia budynków wielorodzinnych do niskoemisyjnych źródeł ciepła. Maksymalnie wynosić będzie dodatkowe trzy tysiące złotych na lokal, gdy zdecydujemy się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na dodatkowy tysiąc złotych mogą liczyć mieszkańcy, którzy zastosują piec na paliwo gazowe. Dodatkowe dwa tysiące złotych otrzymają osoby, które zastosują instalację z wykorzystaniem energii elektrycznej. Warunkiem do skorzystania z dodatkowej dotacji jest zasada „zero węgla w całym budynku” po zakończeniu inwestycji.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości. Nabór wniosków na dotację do wymiany pieców w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych prowadzony będzie od 2 stycznia do 31 października roku budżetowego, w którym miałaby nastąpić dotacja. Z kolei nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych realizowanych w budynkach wielorodzinnych będzie prowadzony od 15 listopada do 31 grudnia danego roku budżetowego poprzedzającego rok wypłaty dotacji.

Do tej pory dotacje na likwidację pieców w naszym mieście są jednymi z najniższych w kraju. O tym, czy ostatecznie zostaną zwiększone, 25 września na sesji zdecydują radni.

UMB i red.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor