Wydarzenia 27 sie 2018 | Redaktor
Kolejny przetarg na ul. Bydgoską. Tym razem będą chętni?

fot. ak

W zeszłym tygodniu unieważniono przetarg na przebudowę ul. Bydgoskiej, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 27 sierpnia ogłoszono kolejny przetarg. Oferty można składać do 11 września.

Pierwszy przetarg na przebudowę ulicy Bydgoskiej ZDMiKP ogłosił 3 sierpnia. Jednak postępowanie musiało zostać unieważnione, ponieważ nie zgłoszono żadnej oferty. Dzisiaj (27 sierpnia) ogłoszono kolejny przetarg. Potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać się do 11 września.

Remont ul. Bydgoskiej to pierwszy etap tzw. rewitalizacji Starego Fordonu. W tej inwestycji mają zostać wyremontowane również fragmenty ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy, Rynek i Piekary. Głównym zadaniem jest rozbiórka jezdni z kostki kamiennej i zastąpienie jej asfaltem co, jak twierdzą urzędnicy, „ma ograniczyć hałas i drgania w pobliżu wiekowych budynków”. Kostka kamienna zostanie zastosowana na parkingach oraz do wyłożenia ścieku przykrawężnikowego. Poza tym materiał będzie wykorzystywany na przyległych ulicach, które będą rewitalizowane.

Zakres prac obejmuje przebudowę ulic: Nad Wisłą, Promenada, Filomatów, Frycza Modrzewskiego, Zakładowa, Rybaki, Kapeluszników. Dodatkowo ma zostać wybudowana nowa ulica Promenady łącząca ul. Frycza Modrzewskiego z Wałem Nadwiślańskim oraz nowy odcinek ul. Frycza Modrzewskiego łączący ul. Promenada z projektowanym nabrzeżem. Zakres prac obejmuje także tereny rekreacyjno-sportowe zlokalizowane pomiędzy ul. Promenda a brzegiem Wisły.

Na chodnikach zastosowane zostaną duże płyty betonowe, a część z nich będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni. Zmienić ma się też oświetlenie. Wzdłuż ulicy zamontowane zostaną stylowe latarnie. Zlikwidowane zostaną napowietrzne linie energetyczne - wszystkie będzie schowane pod ziemią. Planowana jest również przebudowa kanalizacji deszczowej.

W tym roku projekty związane z rewitalizacją Starego Fordonu będzie realizować komunalna spółka ADM. Razem z przebudową ul. Bydgoskiej kilka budynków ma zostać podłączonych do kanalizacji deszczowej i sieci gazowej.

Źródło: UMB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor