Wydarzenia 11 gru 13:35 | Redaktor
Konkurs na dyrektora Muzeum Okręgowego bez rozstrzygnięcia

Jeden z budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy - Europejskie Centrum Pieniądza/fot. Anna Kopeć, archiwum

Żaden z kandydatów na stanowisko dyrektora bydgoskiego muzeum nie uzyskał poparcia większości członków komisji – konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

We wtorek (10 grudnia) w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej.

Zasiedli w niej: przedstawiciele prezydenta miasta: Iwona Waszkiewicz (przewodnicząca Komisji); prof. dr hab. Dariusz Markowski, Magdalena Zdończyk, przedstawiciele ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Paweł Jaskanis, Lech Karwowski, przedstawiciele Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego: Monika Kosteczko-Grajek i Józef Łoś, przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich Piotr Górajec, przedstawicielka Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego Jolanta Chmara, przedstawiciele Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Jacek Woźny, dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK.

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisja wysłuchała autoprezentacji kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu, oraz przeprowadziła z nimi rozmowy.

O stanowisko ubiegali się: Damian Burzyński, Katarzyna Gębarowska, Wacław Kuczma, Magdalena Suchorska, Tomasz Sypniewski, Marcin Zdanowski. Żadna z tych osób nie uzyskała jednak wymaganej bezwzględnej większości głosów – minimum sześciu „za”. Tym samym Komisja nie rekomendowała żadnego kandydata, a konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

Jak zapowiada ratusz, konkurs zostanie ogłoszony ponownie. Do czasu powołania nowego dyrektora Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy pełnienie obowiązków dyrektora zostanie powierzone jednej z zastępczyń dyrektora MOB.

Od 2007 roku dyrektorem placówki jest Michał F. Woźniak, prof. UMK. 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor