Wydarzenia 31 sty 2019 | Redaktor
Krok do drogi S10 Bydgoszcz-Toruń [WIDEO]

Dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA Jarosław Gołębiewski/K-PUW

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy rekomenduje przebieg zasadniczej części drogi ekspresowej S10 do Torunia według wariantu zlokalizowanego na południe od istniejącej drogi krajowej nr 10.

GDDKIA złożyła w czwartek 931 stycznia) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy „Raport Oddziaływania na Środowisko” z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz-Toruń”.

Planowana trasa będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w jednym kierunku na całym swoim przebiegu (2x2) o długości około 50 km.

Zadanie na tym etapie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła Bydgoszcz Południe do miejscowości Brzoza.

Dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA Jarosław Gołębiewski:

 

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz:

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor