Wydarzenia 8 sty 16:43 | Redaktor
Krzysztof Zdziarski został nowym prezesem PESY

fot. PESA Bydgoszcz

Dotychczasowy wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, Krzysztof Zdziarski, zastąpił Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisku prezesa spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Ma kontynuować wyprowadzenie firmy z kłopotów finansowych.

Zmiana na stanowisku prezesa nie jest jedyną – na członka zarządu ds. finansowych powołany został Robert Tafiłowski. W październiku 2019 r. członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszar badań i rozwoju został Jacek Konop, konstruktor i projektant pojazdów szynowych, wcześniej przez 13 lat związany z PESĄ.

– Zarząd PESY przeprowadził szereg działań restrukturyzacyjnych. Mimo to spółka wciąż znajduje się w sytuacji wymagającej intensywnych działań naprawczych – mówi Adam Bruliński, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. – Jestem przekonany, że nowy zarząd pod kierownictwem Krzysztofa Zdziarskiego zrealizuje z powodzeniem kolejny etap restrukturyzacji firmy. Wierzę w potencjał PESY i ufam, że nowe kierownictwo, wspólnie z właścicielem, umożliwią firmie dalsze funkcjonowanie i wyjście na prostą. W I kwartale 2020 spółka zaprezentuje nową strategię – dodaje.

– Zakończyliśmy pierwszy rok od momentu pozyskania przez PESĘ nowego inwestora, ale przed nami kolejne wyzwania. Dotyczą one zarówno szeroko rozumianego rozwoju technologicznego, jak i zarządzania – tłumaczy prezes Krzysztof Zdziarski. – Zadanie na najbliższe miesiące to umacnianie pozycji PESY jako największego polskiego producenta taboru szynowego i osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w 2020 roku.

KRZYSZTOF ZDZIARSKI - od lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PESA S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Kanadzie, zarządzał obszarami operacyjnymi takich firm jak Plastics Canada, Ipex czy Can-USA EMI. W latach 1999-2006 był Dyrektorem Zarządzającym UPS Polska. Jest menedżerem z doświadczeniem w przebudowie i tworzeniu strategii rozwoju średnich i dużych firm. W zakładach, którymi kierował odpowiadał za planowanie zmian i budowanie struktur organizacji, ale także długofalowe wdrażanie tych planów i operacyjne zarządzanie ich realizacją. Ostatnio był prezesem działającej na rynku czeskim spółki Unipetrol.

ROBERT TAFIŁOWSKI - menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami, finansami i kontrolingiem. Pracował na stanowiskach: członka zarządu ds. finansowych, dyrektora ds. finansów i kontrolingu oraz dyrektora zarządzającego w spółkach i grupach kapitałowych należących do funduszy inwestycyjnych private equity oraz Skarbu Państwa.

JACEK KONOP - ma bogate doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu pojazdów szynowych oraz zarządzaniu działami R&D. Pracował w Pesa w latach 2002-2015 jako technolog, specjalista ds. badań i eksploatacji oraz dyrektor działu R&D. W ostatnich latach związany z  międzynarodową korporacją Emerson gdzie pełnił stanowisko Dyrektora Działu Projektowania i Rozwoju oraz nadzorował projekty rozwojowe nowych produktów i transferów produkcji. Jest absolwentem bydgoskiego UTP. Doktorat obronił na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

źródło: PESA Bydgoszcz, oprac. red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor