Wydarzenia 8 lut 21:14 | Redaktor
Ma być sto obwodnic. W tym sześć w województwie kujawsko-pomorskim

fot. ilustracyjna, Pixabay

Lista obwodnic, które mają powstać w latach 2020–2030, została w sobotę (8 lutego) przedstawiona przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W planach jest sześć inwestycji w naszym regionie.

– Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach – powiedział minister Adamczyk.

Łączność długość planowanych obwodnic to ok. 820 km. Trasy mają mieć najwyższe parametry techniczne, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.  

W ramach programu w naszym regionie mają powstać obwodnice: Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi Wielkiej, Strzelna.

– Bardzo się cieszę, że pan premier zatwierdził listę obwodnic, na której znalazły się obwodnice dla województwa kujawsko-pomorskiego, w tym szczególnie dla Strzelna, gdzie sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, i dla Kruszwicy, której mieszkańcy od dawna zabiegają o to przedsięwzięcie – powiedział po ogłoszeniu decyzji wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – To bardzo poważne zadania, bardzo drogie, ale również bardzo potrzebne z punktu widzenia rozwoju tego terenu – dodał.

mat.: gov.pl

Inwestycje w ramach programu budowy 100 obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu m.in. stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi.

Szacowany koszt budowy wszystkich zaplanowanych tras to 28 mld złotych.

źródła: www.gov.pl, KPUW – oprac. red

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor