Wydarzenia 7 lis 15:45 | mk
Marek Małecki doktorem honoris causa UTP [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

Prezes SOLBET-u, największego producenta betonu komórkowego w Polsce, znany z działalności społecznej i charytatywnej, Marek Małecki został honorowym doktorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się w Auditorium Novum UTP w środę (6 listopada). – Nadanie godności doktora honoris causa to dla uczelni, całego środowiska akademickiego, dzień wyjątkowy, kiedy wyrażamy głęboki szacunek i uznanie dla całokształtu działalności – w tym przypadku – zawodowej – mówił rektor Tomasz Topoliński.

fot. Anna Kopeć

Do 15 wyróżnionych zaszczytnym tytułem przez UTP dołączył Marek Małecki – jako drugi reprezentant świata biznesu w tym gronie. „To dostrzeżenie ważnej roli, jaką odgrywa i powinien odgrywać biznes w środowisku społecznym” – tłumaczy rektor.

Przypomina także, że innowacyjność, zaawansowanie technologiczne Grupy SOLBET, są oparte o współpracę z uczelniami, w tym z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP. To właśnie Rada tego wydziału w 2018 roku wystąpiła o nadanie prezesowi Małeckiemu tytułu doktora honorowego.

„Osobowość Pana Marka Małeckiego wychodzi poza ramy tradycyjnego biznesu. Znany jest jako mecenas przedsięwzięć kulturalnych i naukowych. Wspierając muzea zagraniczne, przyczynia się do propagowania historii Polski i utrwalania pozytywnego wizerunku na forum międzynarodowym” – przybliża rektor. – „Jest dla nas zaszczytem widzieć Pana Marka Małeckiego w gronie doktorów honorowych naszej uczelni”.

fot. Anna Kopeć

Laudację wygłosił promotor w przewodzie doktorskim, prof. Adam Podhorecki. – Ze szczególnym zaangażowaniem i powodzeniem łączy pracę zawodową, z intensywną, bardzo użyteczną działalnością społeczną, sponsorską i charytatywną – mówił o wyróżnionym. Przybliżył też jego życiorys, przypominając, że rodzina Marka Małeckiego od pokoleń związana jest z Kujawami. W 1974 roku obecny prezes SOLBET-u ukończył studia na UMK z tytułem magistra chemii. W 1975 roku rozpoczął pracę w firmie Prefabet (dziś SOLBET sp. z o. o.) w Solcu Kujawskim jako kierownik działu produkcji. Na początku lat 80. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym był represjonowany.

Doświadczenie zawodowe zdobywał także za granicą, m.in. w Iraku. Po powrocie z kontraktu prowadził własną działalność gospodarczą, a w 1991 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora „Prefabetu” i z poparciem związków zawodowych przystąpił do prywatyzacji firmy.

Grupa Kapitałowa SOLBET składa się dziś z czterech głównych spółek, obejmujących 12 zakładów produkcyjnych. Jest największy producentem betonu komórkowego w Polsce, zatrudnia 1200 osób.

fot. Anna Kopeć

Prezes SOLBET-u jest współzałożycielem Stowarzyszenia Producentów Betonów, podejmuje też inicjatywy na rzecz rozwoju branży, funduje stypendia dla studentów uczelni technicznych. Uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, finansowo wspiera m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, budowę pomników, skwerów, obelisków upamiętniajacych m.in. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiegp, Armię Krajową, był jednym z dwóch głównym fundatorów budowy Kalwarii Bydgoskiej w Dolinie Śmierci w Fordonie, wsparł odrestaurowanie Kalwarii Pakoskiej, pomagał osobom pokrzywdzonym w nawałnicach.

Za swoją działalność Marek Małecki był wielkokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Papieża Benedykta XVI PRO ECCLESIA ET PONTIFICE za zasługi dla pontyfikatu, certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wręczonym w 2018 przez prezydenta Andrzeja Dudę, medalem marszałka województwa w uznaniu zasług na rzecz województwa, Medalem za Krzewienie Kultury Chrześcijańskiej przyznanym przez biskupa diecezji bydgoskiej Jana Tyrawę; medalem św. Joanny Beretty Molli nadanym przez Fundację SOS Rodzinie

Wyróżniony tytułem doktora honoris causa wygłosił wykład pt. „Przemijające imperia”.

fot. Anna Kopeć

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele świata nauki, gospodarki i polityki, m.in. poseł Tomasz Latos, senator Jan Rulewski, kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik, były senator Antoni Tokarczuk, zastępca prezydenta Bydgoszczy Maria Wasiak, radna Grażyna Szabelska.

fot. Anna Kopeć

Więcej zdjęć w galerii poniżej.

mk Autor