Wydarzenia 13 kwi 07:51 | Redaktor
 Mija pół wieku – od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

Uroczystą galą pt. „Pamiętajcie o ogrodach” w Collegium Copernicanum Uniwersytet Kazimierza Wielkiego świętował pół wieku istnienia wyższej uczelni.

Największy bydgoski uniwersytet świętował w piątek (12 kwietnia) w gronie swoich władz, pracowników, studentów, ale też osób przez lata związanych z uczelnią. Nie zabrakło przedstawicieli władz Bydgoszczy, ważnych bydgoskich osobistości, radnych. Były rozmowy, wspomnienia, chwile wzruszeń. Galę uświetniły też występy artystów i absolwentów Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. W trakcie gali zostały wręczone trzy statuetki profesorom, którzy studiowali na uczelni, a potem przeszli na niej wszystkie szczeble kariery naukowej aż do tytułu profesora. Wręczono też Medale Honorowe Uniwersytetu Casimirus Magnus.

„50 lat – to piękny wiek. Człowiek jest już życiowo doświadczony, zakończył proces edukacji, posiada stabilizację zawodową, ale nadal czuje się młody i chce się rozwijać. Stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele, ale umie już ocenić swoje możliwości. 50-letni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wkroczył w piękny wiek. Ma już pozycję – przeszedł bowiem długą drogę od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do szerokoprofilowej uczelni wyższej. Ma w swoim dorobku rzesze absolwentów, ma również swoich własnych naukowców – wśród nich także są tacy, którzy w murach tej uczelni najpierw wykształcili się sami, a teraz kształcą następne pokolenia – mówił podczas gali prezydent Rafał Bruski. I dodał: - Czego życzyć na kolejnych 50 lat? Najprościej i najkrócej: wszystkiego najlepszego. A szczegółowo: zdolnych studentów, ambitnych wykładowców, nowych celów rozwoju, ciekawych projektów naukowych, przyszłościowych kierunków. Panu Rektorowi i członkom Uniwersyteckiego Senatu życzę wielu sił do wyznaczania sobie kolejnych wyzwań i ich skutecznej realizacji.

Na ręce rektora UKW, profesora Jacka Woźnego przekazał statuetkę wędrowca, której autorem jest znakomity bydgoski rzeźbiarz Michał Kubiak.

Kilka słów o historii UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to spadkobierca dorobku trzech uczelni: Akademii Bydgoskiej (2000-2005), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974).

Pierwsze indeksy (Wyższej Szkoły Nauczycielskiej) otrzymało 300 studentów. Kadrę naukową stanowiło 24 samodzielnych pracowników i 36 doktorów. W okresie pierwszych pięciu lat uczelnię ukończyło blisko dwa tysiące osób. Najszybszy rozwój rozpoczął się po przełomie roku 1989, kiedy to znacznie wzrosła liczba studentów oraz potencjał kadry naukowej.

W 2000 roku uczelnia zyskała miano Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Po pięciu latach – 21 kwietnia 2005 – Sejm RP uchwalił Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego miało miejsce 13 maja 2005 roku. Pierwszym rektorem Uniwersytetu był prof. dr hab. Adam Marcinkowski.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma siedem wydziałów, jest największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim uczelnią, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Aktualnie w gronie ponad 600 nauczycieli akademickich jest blisko 160 profesorów, w tym – 60 tytularnych.

Ofertę edukacyjną tworzy niemal 50 kierunków studiów i około 100 specjalności, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Obecnie w murach uczelni studiuje 10 tysięcy studentów.

Uczelnia dziś

UKW ma 13 uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uczelnia uzyskała w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w roku następnym w zakresie historii, w 2015 – językoznawstwa, 2017 – literaturoznawstwa). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki).

Rektorem Uniwersytetu jest prof. Jacek Woźny – to jego pierwsza kadencja na stanowisku rektora (2016-2020). Wcześniej pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego (2008-2016).

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor