Wydarzenia 25 lis 16:02 | Redaktor
Mikołaj Bogdanowicz nadal będzie wojewodą kujawsko-pomorskim

Mikołaj Bogdanowicz/fot. Anna Kopeć

W poniedziałek (25 listopada) premier Mateusz Morawiecki wręczył powołania nowym wojewodom. Pozostali wojewodowie będą kontynuowali pełnienie swojej funkcji - wśród nich wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

- Wojewodowie pełnią kluczową funkcję w państwie. (…) Budujemy Polskę równomiernie rozwijającą się, Polskę, która rośnie nie tylko w dużych aglomeracjach, ale też coraz więcej nadziei jest w mniejszych miejscowościach – mówił premier Mateusz Morawiecki. - Oczekuję, że w rozpoczynającej się kadencji wojewodowie, ręka w rękę z samorządami, wspólnie będą pracowali dla dobra Polski i Polaków.

Mikołaj Bogdanowicz podkreśla, że jest gotów na nową kadencję. - Pełnienie funkcji przedstawiciela rządu w województwie kujawsko-pomorskim było i jest dla mnie wyjątkowym zaszczytem – mówi, i dziękuje premierowi za zaufanie. – Dziękuję także tym wszystkim, którzy od czterech lat wspólnie ze mną pracują dla Rzeczypospolitej – dodaje.

Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwach. Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji.

Mikołaj Bogdanowicz pełni funkcję wojewody kujawsko-pomorskiego od 8 grudnia 2015 roku.

W oparciu o: KPUW

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor