Wydarzenia 28 maj 16:22 | Redaktor

Zintegrowany System Kwalifikacji to nowy mechanizm, który pozwoli każdemu potwierdzić swoje kwalifikacje zdobyte na różnych etapach życia, nie tylko zawodowego. Dzięki specjalnym certyfikatom będzie można łatwiej m.in. ubiegać się o atrakcyjną pracę. Mechanizm ma również pomóc pracodawcom w procesie rekrutacji nowych pracowników.

Przez całe życie zdobywamy różne doświadczenia, zarówno w czasie procesu edukacji szkolnej, jak i później, podejmując pracę, czy rozwijając swoje zainteresowania w czasie wolnym. Jednak często zdarza się tak, że jedynymi oficjalnymi dokumentami, potwierdzającymi nasze umiejętności, są świadectwa ukończenia szkół czy dyplomy zdobycia konkretnego zawodu. Chcąc ubiegać się o nową pracę, chwalimy się zainteresowaniami, przebiegiem kariery zawodowej czy referencjami. Często zdarza się, że na stanowisku, o które chcemy się ubiegać, zakres obowiązków nie pokrywa się z kwalifikacjami zdobytymi w procesie oficjalnego kształcenia, ale posiadamy odpowiednie umiejętności. Pracodawca nie ma jednak możliwości weryfikacji tego, co wpisujemy do CV.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. Stwarza on nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Szeroki wachlarz kwalifikacji

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym Bydgoszczy i całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Promotorzy ZSK docierają do odbiorców potencjalnie zainteresowanych opisywaniem, nadawaniem i potwierdzaniem kwalifikacji. Wspierają w zakresie doradztwa m.in. przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, doradców zawodowych, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego oraz pracodawców, pracowników i osoby poszukujące pracy.

Ziemowit Socha, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji/fot. Marcin Kwaśniewski

– Zaprosiliśmy już do współpracy wiele ważnych dla naszego regionu instytucji, jak Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wyższą Szkołę Bankową czy też Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu. W najbliższym czasie będziemy we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego organizowali seminarium dla przedsiębiorców. O tym, jak temat ZSK jest istotny, świadczy otwartość i przychylność tych podmiotów oraz duże zainteresowanie systemem – mówi Ziemowit Socha, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. – Pełne wdrożenie ZSK może dać naszemu regionowi możliwość kształtowania kwalifikacji wymaganych choćby w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych czy też żeglugi śródlądowej, ponieważ jest to narzędzie do odziaływania na rozwój biznesu dla pracodawców oraz potencjalnych pracowników i, co kluczowe, dające możliwość realizacji indywidulanych planów zawodowych i biznesowych.

Jak zaznacza Ziemowit Socha, w każdym z województw aktywnie działają doradcy regionalni, których zadaniem jest upowszechnianie informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
– W regionie kujawsko-pomorskim postawiliśmy na intensywne działania szkoleniowe i przeprowadziliśmy do tej pory 15 seminariów informacyjnych. Działamy tak, aby zainteresować lokalnych pracodawców i przedsiębiorców. Upowszechniamy wiedzę na temat systemu, jego potencjału, zasad funkcjonowania, wskazujemy korzyści płynące z ZSK dla konkretnych grup odbiorców. Należy podkreślić, że prace nad ZSK prowadzone są równolegle: na płaszczyźnie centralnej – przy wsparciu ministerstw – oraz na poziomie lokalnym.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana. Wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat.

Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

– Rozwijanie swoich kompetencji jest obecnie konieczne do tego, aby skutecznie odnajdywać się na dynamicznym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Istnieje ogromna potrzeba nieustannego podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników oraz osób, które są aktywne na rynku pracy. ZSK pozwala potwierdzić, co już wiemy, jakie mamy umiejętności – także te, które zostały zdobyte poza szkołą, np. w ramach kursów, szkoleń oraz nabyte w toku pracy zawodowej czy realizacji własnych zainteresowań  – mówi Ziemowit Socha.

Marzanna Bogacka, doradca regionalny ZSK/fot. Marcin Kwaśniewski

– Potencjalnym pracownikom z regionu system pozwoli stać się bardziej elastycznymi w kontekście potrzeb rynkowych, a co za tym idzie, konkurencyjnymi na rynku pracy. W dobie dynamicznej sytuacji rynkowej, ważne jest, aby kandydat na dane stanowisko był nie tylko profesjonalny w swoim zawodzie, ale także był otwarty na dostosowanie się do wymagań dzisiejszego rynku. ZSK pozwala na potwierdzenie kompetencji zdobytych poza edukacją szkolną. Certyfikat z numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji uwiarygadnia umiejętności nabyte w procesie samodzielnego uczenia się – zaznacza Marzanna Bogacka, doradca regionalny ZSK.

Pomoc w rekrutacji

Ziemowit Socha podkreśla, że „z punktu widzenia pracodawcy certyfikowane umiejętności pracownika pozwalają uniknąć błędów w rekrutacji oraz skrócić czas jej trwania”.

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

Wspieraj system i rynek!

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowymi, tak aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji.

Więcej informacji na ten temat na stronie:

www.kwalifikacje.edu.pl

doradcy regionalni:

dr Ziemowit Socha
e-mail: z.socha@ibe.edu.pl

Marzanna Bogacka

e-mail: m.bogacka@ibe.edu.pl

Zasady działania ZSK przedstawiono na konferencji w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii przy ZSM nr 2 w Bydgoszczy/fot. Marcin Kwaśniewski.

red

Poniżej, w galerii, prezentacje ZSK dla pracowników i pracodawców.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor