Wydarzenia 14 maj 10:09 | Redaktor
Na Starym Rynku modlili się o zaprzestanie aborcji

fot. Anna Kopeć

13 maja, w 101. rocznicę objawień fatimskich, na Starym Rynku modlono się różańcem o moralną odnowę narodu polskiego. Uczestnicy upominali się o prawa dzieci nienarodzonych.

Publiczny różaniec odbywa się w tym miejscu cyklicznie, raz w miesiącu. Uczestnicy modlili się szczególnie w intencji dzieci nienarodzonych, protestowali także przeciwko zwlekaniu z rozpatrzeniem projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”. 

Ogólnopolski publiczny różaniec o odnowę moralną organizuje Krucjata Młodych. Akcja rozpoczęła się w ubiegłym roku, z racji setnej rocznicy obajwień fatimskich. W Bydgoszczy modlitwa odbywa się na Starym Rynku każdego 13 dnia miesiąca o 17.00.

Jednym z lokalnych inicjatorów różańca jest Fundacja Pro - prawo do życia.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor